Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Veiligheid en Crisisbeheersing

##Wegens de overweldigende interesse in deze minor, is de inschrijving voor de komende onderwijsperiode (week 33) al weer gesloten. Openstellen van de minor voor week 05-2021 zal in week 34 plaatsvinden##

Binnenkort wordt de minor geopend. Op dit moment is er ruimte voor een beperkt aantal studenten van buiten de Politieacademie die de minor willen gaan volgen, samen met onze eigen studenten. Er zal een selectie plaatsvinden op basis van de inschrijvingen zodat er een goede mix in studenten van buiten de Politieacademie zal ontstaan (criteria: volgorde van binnenkomst, oorspronkelijke HBO-instelling, huidige studie). 

Veiligheid en crisisbeheersing zijn twee onlosmakelijk verbonden onderwerpen die een grote impact op de samenleving hebben. Dit geldt ook voor de organisaties die daarin een taak te vervullen hebben. Het accent bij voorziene gebeurtenissen is de laatste jaren steeds meer verschoven naar een proactieve benadering vanuit de veiligheidsketen waarbij de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de partners duidelijk verdeeld worden.

Om binnen dit complexe palet zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren is het van groot belang dat adviezen op dit werkgebied gedegen en doordacht tot stand komen. De studenten worden op meerdere momenten gedurende deze minor bewust gemaakt en begeleid op het gebied van de politiek/bestuurlijke sensitiviteit én persoonlijke weerbaarheid (welke je als adviseur behoort te hebben). Het handelen/adviseren tijdens een crisis is met allerlei belangen omgeven. De studenten worden hiermee bekend en vertrouwd gemaakt. Zowel vanuit nationale als internationale invalshoeken worden de diverse aspecten beschouwd.

Deze minor leidt studenten op tot Adviseur 2.0. De minor is gebouwd rondom drie pijlers, waarbij de wereld van Public Order Management (crowd management, crowd control en riot control) de bandbreedte aangeeft, verder gaat de minor in op:

  1. Het politiek-bestuurlijke krachtenveld
  2. Het adviesproces
  3. Fenomenen

Bij het onderdeel "Fenomenen" wordt gebruik gemaakt van gastsprekers die betrokken zijn geweest bij bepaalde fenomenen. 

Leerdoelen

De te verwerven competenties van de minor richten zich op de volgende onderdelen:

  1. Professioneel
  2. Contextueel
  3. Sociaal
  4. Individueel en

Bij professioneel wordt gekeken naar het 1) opereren in complexe situaties en 2) analyseren.

Contextueel richt zich op het 1) coördineren / regisseren en 2) het tonen van omgevings- en organisatiebewustzijn.

Bij het sociale aspect kijken we naar het samenwerken.

Op individueel niveau beoordelen we op het 1) genereren van creatieve toepassingen, 2) het adviseren, 3) het reflecteren op het eigen handelen en 4) het tonen van een professionele houding. 

Ten slotte worden jullie ook beoordeeld op (het toepassen van) kennis en inzicht, oordeelsvorming, communicatie en leervaardigheden. 

100% aanwezigheid alsmede een actieve leerhouding zijn vereist. 

Aanvullende informatie

De minor start in week 5  en week 33 van een kalenderjaar.

Let op: bij het opsturen van de leerovereenkomst dient een kopie van een identiteitsbewijs te worden bijgevoegd. Hierbij moet het BSN-nummer onzichtbaar worden gemaakt. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de app van de Rijksoverheid genaamd: KopieID.  

Ingangseisen

Het programma omvat 30 ects (half jaar) en is alleen toegankelijk voor alle studenten in het hoger onderwijs (HBO) die staan voor het moment van de minorkeuze en een opleiding volgen op het gebied van Security Management, Bestuurskunde of Integrale Veiligheidskunde op HBO-niveau.

Het is goed om te weten dat in de meeste gevallen de klassen bestaan uit studenten van de Politieacademie (onze bachelor-opleiding) en studenten via Kies Op Maat. Studenten die zich via Kies Op Maat aanmelden moeten zich er van bewust zijn dat we naast de vooropleidingseis ook een motivatie eis stellen. Hierover verderop meer.

Om deel te kunnen nemen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze aanvraag kunt u bij uw gemeente indienen (vaak digitaal mbv DigiD). Hou wel rekening met de levertijd van deze verklaring.

Het aanleveren van de leerovereenkomst dient bij voorkeur via de mail te gebeuren. Het volgende verwachten wij in de e-mail aan te treffen:

- Leerovereenkomst: alle paginas (inclusief handtekening van de examencommissie van de thuisinstelling)

- kopie id / paspoort,

- pasfoto en

- bewijs van inschrijving voor de opleiding).

De datum van inzending via de mail geldt als aanmeldingsdatum (en wordt er een plek gereserveerd).

Op het moment dat er een plek is gereserveerd wordt er ook een afspraak ingepland voor een kort telefonisch kennismakingsgesprek met de coördinator van de minor. Hierin komt o.a. de motivatie van de student aan de orde. 

De VOG mag in een later stadium worden aangeleverd, mits op tijd voor aanvang van de opleiding. Mocht de documentatie niet compleet zijn, of de VOG geeft daartoe aanleiding, dan zal de reservering vervallen. 

Er is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar voor deze minor. Daar waar mogelijk creëren wij combiklassen waarin externe studenten samen zitten met onze reguliere bachelor studenten. We vragen dan ook een actieve houding. Toewijzing van plekken vindt plaats op basis van binnenkomst van de ondertekende overeenkomsten.

Toetsing

De toetsing bestaat uit een tweetal voorwaardelijke opdrachten en een eindproeve.

De twee voorwaardelijke opdrachten zijn:

  1. Tentamen
  2. Verplichte deelname aan een zestal simulaties

De minor wordt afgesloten met een simulatie en een advies waarin de portfolio-opdrachten weer terug komen. 

Literatuur

Tijdens de minor wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Jullie zullen voorzien worden van downloads, rapporten en gebruikmaken van boeken en artikelen.

Om deel te kunnen nemen aan de minor dient het volgende boek te worden aangeschaft:

Het stelsel van crisisbeheersing; de besluitvormingsstructuur ontleed

(Hijum, Herman van & Johannink, Roy). 

Met korting te bestellen via: 

https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/crisisbesluitvorming/c-3954951/bestel/

Rooster

Gemiddeld zijn er 2 instituutslesdagen per week. Daar waar mogelijk worden de dagen aansluitend gepland. In een enkel geval zal er een derde instituutsdag zijn. Roosters zijn in te zien via ItsLearning.

Onderwijs vindt plaats op de Concernlocatie van de Politieacademie te Apeldoorn (Arnhemseweg 348)