Kies op maat

Inloggen Menu

Integraal Bedrijfseconomisch Management

In deze minor werken studenten in een projectgroep aan praktijkopdrachten.

De praktijkopdrachten zijn afkomstig van externe opdrachtgevers. Dat kunnen zijn bedrijfsorganisaties, die onderzoek willen laten verrichten naar het intern functioneren op bedrijfseconomisch gebied en op basis van een concrete probleemstelling antwoorden willen hebben op hun “probleem”.

De werkgebieden van de bedrijfseconoom staan centraal.

De bedoeling van deze minor is dat studenten zoveel mogelijk ervaring opdoen met onderzoek op het terrein van integraal bedrijfseconomisch management. Werken voor een externe opdrachtgever is daarbij voor de studenten een grote drive om zich zo goed mogelijk te presenteren.

De opdrachtgever krijgt na afloop van het onderzoek een rapport, waarin concreet staat aangegeven hoe zijn bedrijf er voor staat, en welke interne processen zouden kunnen worden verbeterd.  Ook kan het mogelijk zijn dat er tijdens het onderzoek al verbetertrajecten worden geïmplementeerd en geëvalueerd.

Leerdoelen

In deze minor leert de student een onderzoek uit te voeren met als doel een onderbouwd advies te geven aan een opdrachtgever over hoe een complex bedrijfseconomisch probleem op te lossen.

Het doel van de module   is het verwerven van de eindkwalificaties op niveau 2 (Advanced) en niveau 3 (bachelor) van de opleiding Bedrijfseconomie. Overeenkomstig met het Landelijk Opleidingsprofiel BBA-Bedrijfseconomie worden de eindkwalificaties ingedeeld in werkgebieden met een beroepsinhoudelijke invalshoek en beroepsvorming, die algemene HBO-kwalificaties weergeven.

 

De student toont met het behalen van deze eindkwalificaties aan dat hij  als professional kan functioneren in de praktijk door het uitvoeren van een complexe opdracht.   In onderstaand overzicht is per eindkwalificatie aangegeven op welk niveau  de student dit dient aan te tonen.

 

Hoofdindeling

Eindkwalificaties

niveau

Werkgebieden

1.       Planning & Control inrichten

2.       Informatiesystemen inrichten

3.       Organisatierisico’s beheersen

4.       Financieel-economische verantwoording

Beroepsvorming

5.       Onderzoekend vermogen

6.       Professioneel vakmanschap

7.       Verantwoord handelen

 

Tabel 1 Overzicht Eindkwalificaties BE (bron: Landelijk Opleidingsprofiel BBA-Bedrijfseconomie (2012))

Ingangseisen

Deze Minor is alleen toegankelijk voor studenten van de opleiding Finance & Control (Bedrijfseconomie). Daarnaast gelden onderstaande normen:

 

1.       De student heeft het propedeutisch getuigschrift gehaald.

2.       De student heeft de stage van semester 5 (resp. 6) succesvol afgerond.

3.       De student heeft tenminste 90 EC’s van de hoofdfase gehaald.

 

De coördinator beoordeelt of de student aan de norm voldoet en deelt de student tijdig mee (vóór 1 september) of deze wordt toegelaten tot de keuzeminor.

Toetsing

Een advies (onderzoeksrapport en presentatie), tentamen en een reflectieverslag

Literatuur

Nog niet bekend.

Rooster

Nog niet bekend