Kies op maat

Inloggen Menu

Sustainable Polymers (Duurzame Kunststoffen)

Biologisch afbreekbare verpakkingen en frisdankflessen gemaakt uit planten: toekomstmuziek of realiteit? Realiteit! Beide producten liggen inmiddels in de schappen van de supermarkt. Aansprekende voorbeelden van groene kunststoffen, duurzame materialen die deel zullen uitmaken van de circulaire economie, waarin fossiele grondstoffen worden uitgebannen en vervangen door hernieuwbare, afbreekbare of recyclebare materialen.

 

Wil jij nieuwe biopolymeren ontwikkelen, duurzame prototypes 3D-printen of onderzoek doen naar de recycling van kunststofproducten? Tijdens de minor Sutainable Polymers gaat de student samen met onderzoekers van het lectoraat Duurzame Kunststoffen aan de slag met een concreet vraagstuk uit het bedrijfsleven. Om te komen tot een oplossing worden de stappen van de Design Thinking onderzoekscyclus toegepast: Emphatize, Define, Ideate, Prototype & Test. Gedurende de minor wordt de student hierin ondersteund met workshops, practica en (gast)colleges. Aan het eind presenteert hij de oplossing in een paper, op een poster, en aan het publiek tijdens het afsluitende symposium.

Leerdoelen

  • De student is in staat de sociale context van een maatschappelijk vraagstuk te doorgronden met behulp van wetenschappelijke literatuur en te vertalen naar een concrete onderzoeksvraag.
  • De student voert toegepast onderzoek uit in een projectomgeving naar duurzame kunststofproducten en/of processen op basis van een vraagstuk uit het regionale bedrijfsleven.
  • De student communiceert de oplossing voor de onderzoeksvraag in een wetenschappelijk paper, op een poster en aan het publiek tijdens een symposium.

Aanvullende informatie

  • Boeken (totaal € 20)
  • Labjas en bril (indien nodig € 37,50)
  • Excursies (reiskosten)

Ingangseisen

HBO studenten van 3e of 4e jaar:

-          Chemie

-          Chemische technologie

-          Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

Studenten van overige technische opleidingen zijn ook welkom. Zij kunnen zich aanmelden via Kies op Maat. Aan de hand van een intakegesprek kunnen zij aantonen over de benodigde voorkennis te beschikken.

Toetsing

Het research project wordt afgerond met een paper, poster en presentatie.

Literatuur

  • “Bioplastics Basics. Applications. Markets.”, M. Thielen
  • “Groene bouwstenen voor Biobased Plastics”, P. Harmsen, M. Hackmann
  • “Inleiding in de Polymeerchemie”, G. Challa, A.J. Schouten, K. Loos

Rooster

Flexibel. Afwisselend contacturen (projectmeetings, excursies, practica, gastcolleges) en zelfstandige invulling (research project).

Voertaal is Engels of Nederlands, afhankelijk van de inschrijvingen.