Kies op maat

Inloggen Menu

Ondernemen iets voor jou?

Ondernemerschap

Leerdoelen

Je leert in het moduul een ondernemingsplan op te stellen voor een zelf op te zetten onderneming. Dit doe je in kleine sub-groepjes. Hoofdonderdelen van een ondernemingsplan zijn de markt (wat doe ik , wie zullen daarvoor betalen en hoe krijg ik ze zover), organisatie (welke mensen doen het, in welke structuur en welke andere resources zijn er bij nodig), financiën (hoeveel moet waarvoor betaald worden, hoe gefinancierd en wat levert het op) en ten slotte wie is die ondernemer die dit gaat doen. Aan het eind van het moduul moet je in staat zijn om een gefundeerd oordeel te vormen over het al dan niet op te zetten bedrijf middels het volledige ondernemingsplan, inclusief financiële haalbaarheid. Het moduul wordt gelardeerd met gastcolleges van diverse stakeholders (KvK, bank, accountant, makelaar, belastingdienst, ondernemers, etc,). Zij zullen je voorzien van praktische informatie die zeer belangrijk zijn bij het opstellen van een ondernemersplan. Ondernemerskwaliteiten spelen een belangrijke rol bij het runnen van een eigen bedrijf: iedere student maakt een ondernemerstest om te zien of hij/zij de juiste kwaliteiten heeft. De student werkt aan de ontwikkeling van de benodigde kwaliteiten. Het ontwikkelen van competenties en het faciliteren van studenten in hun keuze al dan niet zelfstandig ondernemer te worden, met inbegrip van het bewust worden van de eigen ondernemerskwaliteiten.

Aanvullende informatie

Verplichte contacturen: 12 contacturen/20 voorbereiding/verwerkingsuren.

Flexibiliteit en grote mate van zelfstandigheid gewenst: veel sessies buiten de hogeschool.

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je Kies op Maat studie aan NHL Stenden Hogeschool, worden er vooraf twee introductiedagen georganiseerd. Tijdens deze twee dagen –in samenwerking met de exchange incoming students - krijg je algemene informatie over je studie aan NHL Stenden, een rondleiding door het gebouw,  is er een “meet and greet” met de docenten en een introductie van de ICT-faciliteiten. Tevens geven we een introductie en training van het studiesysteem van NHL Stenden: Problem based learning. Deze laatste activiteiten zijn van groot belang voor een succesvolle studie aan NHL Stenden, reden waarom we ervan uitgaan dat je hier als KOM student ook aan deelneemt.

Ingangseisen

Propedeuse behaald. Geparticipeerd in het tweede studiejaar.

Toetsing

Ondernemingsplan

Personal Reflection

Pitch

Assesment

Active participation in PBL

Literatuur

Afhankelijk van de opdrachten.

Rooster

ma-vrij