Kies op maat

Inloggen Menu

Projectmanagement (voor professionals)

De minor Projectmanagent voor professionals is bedoeld voor studenten die de breedte van het vak projectmanagement willen leren kennen en toepassen.  Ze leren hoe ze meerwaarde kunnen toevoegen door effectief samen te werken aan het realiseren van concrete producten, diensten en/of werkprocessen waarmee de organisatie zichzelf effectiever kan maken en kan verbeteren.

 

Leidend in de minor is een praktijkproject wat je zelf verwerft. In dit project richt je als projectmanager een projectorganisatie in. Je zorgt ervoor dat het projectteam het projectresultaat binnen de kaders van kwaliteit, tijd, geld en scope realiseert, rekening houdend met de veelheid aan belanghebbenden rondom het project. Daarbij maak je gebruik van de principes van een bij het project en organisatie passende projectmanagement methodiek.

Je wordt hierbij vraag-gestuurd ondersteund waarbij praktijkgerichte vragen vanuit je project centraal staan.

 

 

Leerdoelen

De module is gebaseerd op leeruitkomsten; deze kunnen worden aangevraagd bij de module-coördinator

Ingangseisen

Propedeutisch getuigschrift behaald.

Toetsing

Een portfolio assessment door een criterium gericht interview.

Literatuur

Geen verplichte leermiddelen

Rooster

Elke vrijdag van 9-15:00 uur