Kies op maat

Inloggen Menu

Cybersafety: rechtshandhaving in een digitale samenleving

Veiligheid was lange tijd een kwestie van bescherming tegen gevaren vanuit de tastbare wereld. Inmiddels is criminaliteit voor een belangrijk deel verplaatst naar de digitale wereld, oftewel cyberspace. Naast gevaren, biedt dit ook kansen voor de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Om de samenleving te beschermen is het essentieel om ICT en de mens in verbinding te brengen. Deze minor focust zich op de sociaalwetenschappelijke kant (human factor) van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Voorbeelden van vraagstukken zijn: in hoeverre wordt cybercrime effectief bestreden en wat kan worden verbeterd? Hoe kan de digitale weerbaarheid van burgers worden vergroot? Op welke manier kunnen digitale sporen bijdragen aan politiewerk? Welke rol speelt het dark web? En hoe kunnen burgers bijdragen in de bestrijding van cybercrime? 

 

 

Leerdoelen

Het vergaren van kennis en vaardigheden over digitalisering, cybersafety en cybercrime in de context van rechtshandhaving.

Aanvullende informatie

Tijdens deze minor zijn er gastcolleges van diverse experts vanuit de praktijk, wordt gewerkt in een cyber atelier, bezoek je cyber congressen, ga je aan de slag met een podcast en werk je aan een experiment in het kader van de landelijke Alert Online campagne. Tevens doe je zelf praktijkgericht, innovatief onderzoek voor een opdrachtgever uit het cyberwerkveld. 

Ingangseisen

Deze minor gaat over de sociaalwetenschappelijke kant van cybercrime; technische (ICT-)kennis is niet vereist. 

Voor studenten van de Thorbecke Academie van NHL Stenden gelden ingangseisen, informeer hiervoor bij jouw eigen opleiding. Voor de overige opleidingen gelden geen toelatingseisen.  

Toetsing

Portfolio, Podcast, Plan van Aanpak, Onderzoeksrapport en Theorie.

Literatuur

Stol, W. Ph. & Strikwerda, L. (2017). Strafrechtspleging in een digitale samenleving. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 

Daarnaast worden artikelen gedeeld gedurende het minortraject die aansluiten op de actualiteit. 

 

Rooster

Twee dagdelen per week wordt onderwijs verzorgd.