Kies op maat

Inloggen Menu

The Next Web

In The Next Web staan vernieuwende webprojecten en apps centraal, waarbij we proberen om mens en techniek zo nauw mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. We vinden het belangrijk dat multimedia-ontwerpers begrijpen voor wie ze producten maken en waarom. Opdrachten komen uit het bedrijfsleven, de non-profitsector of de overheid en lopen via het Kenniscentrum van CMD. Daarnaast gaan we partnerschappen aan met bedrijven om samen tot nieuwe inzichten en uitwisseling van kennis, ervaring en talent te komen. Veel afgestudeerde CMD-ers komen in het werkveld terecht als interaction/user experience designer, webvormgever, adviseur of programmeur. In deze minor wordt aandacht besteed aan al deze aspecten van het werkgebied. Daarnaast is er veel aandacht voor de aanpak van een opdracht: Hoe werk je vanuit een (vaak onduidelijk) probleem naar een werkende oplossing en hoe hou je rekening met alle belangrijke en relevante variabelen?

Leerdoelen

De student is in staat om in een team op via een iteratief proces human centered oplossingen te vinden voor een samen met een opdrachtgever opgestelde probleemstelling. De student krijgt tijdens de minor de ruimte om haar of zijn eigen leerdoelen op te stellen en vanuit die leerdoelen een rol in het team te kiezen.

Er is in de minor ruimte om te werken aan skills als front- en backend programmeren, interactieontwerp, interface design, User Experience (UX) Design, prototyping, User Testing. Opdrachten zijn ‘echt’: er zijn echte stakeholders die de opdrachten pitchen en begeleiden.

Aanvullende informatie

Minor The Next Web is een onderdeel van CMD Leeuwarden, een opleiding waarbij competentie-ontwikkeling en vraagsturing integraal onderdeel zijn van het onderwijs. Dat wil ook zeggen dat er verwacht wordt dat je elke dag aanwezig bent om samen met je team aan je opdracht te werken of zelf te werken aan bepaalde skillsets die je wilt ontwikkelen.

De voertaal is deels Nederlands en deels Engels.

Ingangseisen

Dit is een hoofdfase-minor. Kennis van grafische pakketten, HTML & CSS wordt met klem geadviseerd. Eigen laptop verplicht.

Toetsing

Formatief, door middel van presentaties, feedback en coaching; Summatief door middel van integrale assessments.

Rooster

Er wordt in teamverband gewerkt aan de opdrachten; er is dagelijkse aanwezigheid van de docenten voor begeleiding en coaching.

 Aanwezigheid wordt verwacht op elke werkdag van 9:00-17:00, workshops en colleges worden op basis van vraag ingeroosterd.