Kies op maat

Inloggen Menu

Recht en Internet

Internet is in onze samenleving niet meer weg te denken. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de virtuele wereld. Denk bijvoorbeeld aan internetbankieren, het elektronisch patiëntendossier, Facebook, Twitter, noem maar op. Het internet ontwikkelt zich in hoge snelheid terwijl de ontwikkeling van wetgeving op dat vlak trager verloopt.           

Tijdens de eerste twee jaren van de studie HBO-Rechten heeft de student kennis gemaakt met het ‘offline’ recht. Zo zijn het verbintenissenrecht, strafrecht en ondernemingsrecht uitgebreid aan bod gekomen. In de minor Recht en Internet wordt onderzocht of het ‘offline’ recht ook toepasbaar is op juridische verschijnselen in de ‘online’ wereld.           

Gedurende het semester werken de studenten aan verschillende opdrachten. De eerste opdracht betreft het oprichten van een volledig functionerende webwinkel. Daarnaast schrijven de studenten een draaiboek. Dit draaiboek bevat alle juridische aspecten die aan de orde komen bij het oprichten van een webwinkel. Te denken valt aan algemene voorwaarden, de disclaimer, consumentenrecht en privacy. Alle juridische aspecten van internationale handel komen in het draaiboek aan bod. De tweede opdracht betreft het schrijven van een onderzoek. Dit onderzoek gaat over een juridisch probleem in de virtuele wereld. Denk bijvoorbeeld aan identiteitsfraude, geoblocking, cybercrime en Airbnb. Tijdens de derde periode schrijven de studenten een Engelse blog over een actueel onderwerp in de virtuele wereld.           

Gedurende de minor worden workshops aangeboden waarin actuele thema’s behandeld worden. Zo wordt aandacht besteed aan het Europees consumentenrecht, het intellectuele eigendom, cybercrime en aan legal English. De informatie die aan bod komt tijdens deze workshops is direct toepasbaar op de opdrachten die de student moet maken.

Leerdoelen

  • bepalen wat de juridisch en maatschappelijk relevante feiten zijn en deze in voor recht vatbare vraagstellingen transformeren in een praktijkgericht juridisch onderzoek;
  • regelgeving opstellen en deze op uitvoering, naleving en handhaving controleren;
  • een adequaat advies uitbrengen aan juristen en niet-juristen;
  • vaststellen aan welke juridische eisen applicaties op het gebied van het beheer van (juridische) informatie moeten voldoen;
  • zijn organisatiesensitiviteit en gevoel voor verhoudingen goed benutten waardoor hij effectief kan samenwerken in een organisatie;
  • zich mondeling en schriftelijk op correcte wijze uitdrukken.

Aanvullende informatie

Deze minor is uitermate geschikt voor studenten van HBO-Rechten. Er geldt een minimum van 15 deelnemers. Studenten die geen of weinig kennis hebben van het recht wordt afgeraden deel te nemen aan deze minor.

De minor wordt uitsluitend aangeboden op competentieniveau 2.

Ingangseisen

Studenten wordt afgeraden deel te nemen aan de minor op het moment dat zij niet beschikken over hun propedeuse en minder dan 45 EC hebben behaald uit het tweede studiejaar.

Toetsing

- mondeling assessment over de functionerende webwinkel incl. draaiboek; 

- mondeling assessment over de competentie zelfsturing , met daaraan gekoppeld het personal ambition statement;

- schriftelijk onderzoek;

- schriftelijke opdracht Engels.

Literatuur

Literatuur, internetresearch, informatie die aan bod is gekomen tijdens de ondersteunende workshops.

Rooster

Minimaal 3 uren per week komen groepen bijeen  voor een workshop en een projectgroepbijeenkomst, echter verschilt dit per week. De workshops zijn in de eerste periode van het semester geconcentreerd. In de tweede periode staat de zelfsturing bij het onderzoek centraal en zijn er minder contactmomenten. Wel zijn deze momenten semesterbreed minimaal 1 x per week georganiseerd.

Tijdens de projectgroepbijeenkomsten en workshops onderzoek kan door de groep om feedback gevraagd worden op de geproduceerde werkstukken. Er wordt waar nodig gewerkt met gastdocenten en dat wordt via Blackboard-mededelingen bekend gemaakt. Vaak een aantal dagen van tevoren. Dit kan op alle dagen van de week plaatsvinden. Het is dan de bedoeling dat de student die dag ook als groep verder werken aan het portfolio en eventueel nog afspraken maken met de projectbegeleider.