Kies op maat

Inloggen Menu

Architectuur

Architecten heb je in vele soorten en maten. Architectuur is kunst en wetenschap tegelijk en is gebaseerd op kennis, op vaardigheden en een grondig inzicht in een breed scala van overwegingen en invloeden. Je wilt wellicht bij een architect werken en wordt misschien over enige jaren zelf architect. De minor architectuur brengt de student de beginselen van het architectenvak bij.  Als je klaar bent met een hbo bacheloropleiding ben je nog geen architect, daarvoor wordt je niet opgeleid.  De minor architectuur dient ervoor om je goed voor te bereiden op het werken voor een architect of op je vervolgstudie aan de Academie van Bouwkunst of TU. Je wordt opgeleid tot bouwkundige maar met je specialisatie architectuur heb je een goede bagage te pakken voor de rest van je carrière. De minor is een aanvulling op je bouwkundige basis.  De projecten binnen de minor hebben te maken met actuele maatschappelijke onderwerpen. Eigentijdse plannen waarmee je eigentijdse kennis op doet en begrijpt hoe architectuur en stedenbouw zijn betekenis heeft in de samenleving. Je leert de omgeving om je heen beter te begrijpen en je ontwikkelt de basisvaardigheden voor het ontwerpen van stedenbouw en architectuur. Omdat je de door jou gekozen oplossingen concreet moet vertalen in grondige bouwkundige tekeningen leer je de consequenties van ontwerpbeslissingen kennen en te vertalen in bouwbare resultaten. 

Leerdoelen

Binnen de Minor Architectuur werk je aan de Domeincompetenties Built Environment en de Dublin Descriptoren op niveau 3. Hierbij staat het Initiëren, het Ontwerpen en het Specificeren centraal. De student ontwikkelt voor de verschillende opgaven programma’s van eisen maakt stedenbouwkundige ontwerpen en werkt gebouwen architectonisch uit op voorlopig ontwerpniveau. Bouwdelen worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Ook worden bepaalde onderdelen tot op besteksniveau gebracht. Vormgeving staat hierbij centraal. Vanzelfsprekend is een goede bouwkundige uitwerking altijd vereist.  

Voor meer informatie kun je terecht bij de betrokken docenten.

Ingangseisen

Propedeuse 2e studiejaar Bouwkunde
Tijdens een intakegesprek wordt bekeken of je ontwerpvaardigheden en -kennis voldoende op peil zijn. Neem hiervoor contact op met de coördinator Bert van der Ploeg, b.van.der.ploeg@nhl.nl

Toetsing

De minor is gericht op individuele kennisontwikkeling van de student. Boeken en artikelen worden bestudeerd. Kennis wordt getoetst via het vervaardigen van werkstukken en/of individuele toetsing. De producties van de student zijn individueel, hoewel er ook in groepen gewerkt mag worden bij het verzamelen van gegevens.

Rooster

7 verplichte contacturen per week. Iedere dinsdag vanaf 9.00 uur.
Daarnaast werken studenten individueel aan opdrachten.