Kies op maat

Inloggen Menu

Infrastructuur

Aan de hand van een praktijkcase komen de volgende onderdelen van het vakgebied Infrastructuur  geïntegreerd aan de orde:

·         Analyse

·         Ontwerp          

·         Bestekken

·         Begroten                     

·         Organisatie      

·         Beheer en onderhoud  

·         Cursus Civil3D (3D ontwerp)

·         Keuze: Rioleringsplan of Shared Space (svp bij aanvang aangeven)

 De opdrachten moeten grotendeels individueel worden uitgewerkt, uitzondering hierop is de opdracht Beheer en Onderhoud die in groepen van 2 a 3 studenten moet worden uitgewerkt.

Kennis voor de opdrachten wordt opgedaan via de wekelijkse hoor- en werkcolleges. Ook excursies en workshoppen maken onderdeel uit van deze minor.

Leerdoelen

Het doel van deze minor is de student de aspecten bij te brengen waar hij als medewerker in het werkveld infrastructuur mee te maken krijgt als beleidsmaker, ontwerper, werkvoorbereider, directievoerder, uitvoerder en wegbeheerder.

Bij de ontwikkeling van deze module is overleg met het werkveld geweest en de onderwerpen sluiten aan bij het werkveld van een pas afgestudeerde civieltechnisch of verkeerskundig medewerker infrastructuur bij een overheidsinstelling, adviesbureau of een aannemer, n.l. initiëren, ontwerpen, realiseren, voorbereiden, beheren en onderhouden van civiel- en verkeerstechnische infrastructuur.

 

Gedurende deze minor wordt op niveau III gewerkt aan de beroepscompetenties ‘Initiëren en sturen’, ‘Ontwerpen’, ‘Specificeren’ en ‘Beheren’.

Gedurende de minor wordt op niveau III gewerkt aan de algemene HBO competenties ‘Onderzoeken’ en ‘Communiceren en samenwerken’

Aanvullende informatie

Globale indeling van de minor:

 week 1-4

Analyse van een nieuw tracé voor een verkeersweg, incl. variantenstudie en keuze definitief ontwerp

Analyse verkeer- en waterstructuur woonwijk

Cursus Civil3D

competentie peiling 1 week 1 t/m 4

           

Week 5-9         

(Definitief) Ontwerp van de voorkeursvariant

Constructieberekeningen wegverhardingen (m.b.v. OIA)

Ontwerp verkeer- en waterstructuur woonwijk, incl. detaillering wegvakken en kruispuntoplossingen 

Cursus Civil3D

Workshop Bestekken & Begroten

competentie peiling 2 week 5 t/m 9

                       

Week 10-14     

Bestek en bestekstekeningen (UO) van (een deel van) de het nieuwe wegtracé

Begroting(en)

Planningen

Cursus/opdrachten Beheer en Onderhoud

Cursus Civil3D 

Bijwonen lessen Shared Space

competentie peiling 3 10 t/m 14

                       

Week 15-19     

Veiligheid & gezondheid

Omleidingen

Kwaliteitsborging

Cursus/opdrachten Beheer en Onderhoud

Afronding cursus Civil3D

competentie peiling 4 week 15 t/m 19

 

Voor een excursie of anderszins een bezoek aan een studie-object kunnen er eventueel reiskosten zijn.

Ingangseisen

Studenten Civiele Techniek en/of Ruimtelijke Ontwikkeling die de propedeuse van de afdeling Built Environment hebben afgerond en het tweede jaar van de opleiding Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling hebben doorlopen en de minor wegen hebben gevolgd. Basiskennis van AutoCad is een pré.
Als je op basis van je vooropleiding of eerder verworven competenties vrijstelling hebt voor bovenstaande onderdelen mag je ook meedoen aan de Keuzeminor Infrastructuur.

Toetsing

Beoordeling van de ingeleverde werken/opdrachten en per fase (4 in totaal) een assessment over de verworven kennis en vaardigheden.

Literatuur

  • CROW Kennisbank (via mediatheek NHL Stenden toegankelijk)
  • Wegbouwkunde – ing. J.W. van der Velden
  • Sheets hoorcolleges via Blackboard beschikbaar
  • Asfalt onderhoudstechnieken - VBW asfalt
  • Bestekken in de grond Weg en Waterbouw - CROW
  • Rationeel Wegbeheer - CROW

Rooster

Contacturen zijn verdeeld over 2 werkdagen. Het exacte rooster wordt in januari bekend gemaakt.