Kies op maat

Inloggen Menu

Interieurarchitectuur 1e fase

Interieurontwerp is meer dan meubels en behang! Zet daarom je creativiteit en kennis van technieken in om een spannend, bruikbaar en innovatief integraal interieur op niveau te ontwikkelen!

Binnen de Minor Interieurarchitectuur krijg je de kans en de kennis om een nieuw interieur te ontwerpen voor een bestaand utilitair gebouw. De opdrachten zijn afkomstig uit de praktijk, waardoor je een realistisch beeld krijgt van het reilen en zeilen in de architectuurwereld. Je zult je moeten inleven in de opdrachtgever en zijn wensen, in de psyche van de gebruikers én in de mensen die het project daadwerkelijk uitvoeren.

Bestaande structuren worden omver geworpen waarbij je kennis van constructies en bouwtechniek ingezet kan worden, je ontwerpvaardigheden worden verder ontwikkeld, je verdiept je in materialen en leert deze toe te passen, je gaat aan de slag met lichtplannen, je kennis van stijlen krijgen een boost evenals je kennis van historische kaders. Ook wordt er gewerkt aan je presentatietechnieken, zowel op papier als mondeling. Daarnaast ga je nadenken over sustainability en je maatschappelijke verantwoordelijkheid als ontwerper.

Binnen deze minor krijg je naast het kernprogramma de gelegenheid om bij flankerende minoren opdrachten te volgen, of binnen je eigen ambities te werken aan door jezelf voorgestelde vakonderdelen.
Je werkt van concept tot detail waardoor je de diepte en de breedte van het vak ervaart en voorbij eerder vastgestelde kaders leert kijken.

 

Leerdoelen

Binnen de Minor Interieurarchitectuur werk je aan de Technische competenties van Built Environment en de Generieke competenties op niveau 3. Hierbij staat het Initiëren en Sturen, het Ontwerpen en het Specificeren centraal. Voor meer informatie kun je terecht bij de betrokken docenten.

Ingangseisen

Je moet minimaal je propedeuse hebben behaald en een stage hebben voltooid. Tijdens een intakegesprek wordt bekeken of je ontwerpvaardigheden en -kennis voldoende op peil zijn en je het vereiste startniveau beheerst.

 Tijdens een intakegesprek wordt bekeken of je ontwerpvaardigheden en -kennis voldoende op peil zijn en je het vereiste startniveau beheerst. Deze wordt na aanmelding met de student ingepland.

Toetsing

Aan het einde van elke periode wordt je getoetst door middel van een mondeling assessment/presentatie. Halverwege de periode wordt een tussenpeiling gepland waarbij je voortgang wordt besproken.
Tijdens de gehele minor zullen een aantal flankerende en ondersteunende casussen worden gegeven die los worden getoetst.

Literatuur

  • Coles, J. en House, N. - The Fundamentals of Interior Architecture; AVA Publishers 2007; ISBN 2 940373 38 8
    Brooker, G. en Stone, S. - Context + Environment; AVA Publishers 2008; ISBN 2 940373 71 X
  • Dictaat Interieurarchitectuur - Digitaal via de NHL
    Ching, F.D.K. en Bingelli, C - Second edition Interior Design Illustrated; John Wileu & Sons, Inc. 2005; ISBN 0 471 47376 6
  • Haak, A.J.H. en Leever-van der Burgh, D. - De menselijke maat; IOS Press 2006 ; ISBN 97-8904-072-5678
    Gibbs, J. - Inleiding Interieurontwerp; BIS Publishers 2006; ISBN 90-6369-108-4
  • Schetsrol, markers, stiften, potloden, maquettemateriaal zoals karton en foamboard.

Rooster

Het betreft minimaal 7 verplichte contacturen per week bestaande uit werkcolleges en hoorcolleges: hoorcolleges vinden veelal op maandag plaats, werkcolleges en eventuele excursies op dinsdagen. Meerwaarde kan worden gehaald uit het werken op de NHL Hogeschool, waardoor een samenwerking met studenten van flankerende minoren (Architectuur, Stedenbouw en Bouwtechniek) mogelijk wordt. Een tijdelijke huisvesting in Leeuwarden wordt daarom aanbevolen, een vrijer traject is eveneens mogelijk.
Daarnaast zullen incidenteel extra uren worden ingeroosterd voor excursies en interessante lezingen. De overige tijd werk je individueel aan verschillende opdrachten en casussen. Op verzoek wordt de handleiding verstrekt.