Kies op maat

Inloggen Menu

Stedenbouwkunde

Binnen de Minor Stedenbouwkunde krijg je de kans én de kennis om stedenbouwkundige ontwerpen te maken op verschillende schaalniveaus. De opdrachten zijn veelal afkomstig uit de praktijk, waardoor je werkt met een reële opdrachtgever. Hierdoor krijg je een realistisch beeld van het vak.

In de minor komt het volgende aan de orde:

- Analyse, onderzoek en stedenbouwkundig ontwerpen

- Stedenbouwkundige teken- en presentatietechnieken

- Theorie: stedenbouwkundig ontwerpen, historische kaders, onderzoek en analyse, landschap, openbare ruimte, Shared Space, omgevingspsychologie en ruimtelijke regelgeving

Je werkt deels in groepen, deels individueel aan stedenbouwkundige ontwerpopgaven.

Na het maken van een analyse, wordt een ontwerp gemaakt. Delen ervan worden uitgewerkt. Daarnaast werk je aan de juridische onderbouwing ervan.

Je presenteert het eindontwerp indien mogelijk aan de opdrachtgever(s).  

 

Leerdoelen

Binnen de Minor Stedenbouwkunde werk je aan de Technische competenties van Built Environment en de Generieke competenties op niveau 3. Hierbij staat het Initiëren en Sturen, Ontwerpen en het Specificeren centraal.
Je kan met behulp van de geleerde technieken assisteren bij het voorbereiden en het maken van een stedenbouwkundig plan. Je hebt inzicht in het juridische kader daarvan.

Ingangseisen

Propedeuse + 30 EC’s. Tijdens een toelatingsgesprek wordt bekeken of je ontwerpvaardigheden en -kennis voldoende op peil zijn en je het vereiste startniveau beheerst.

Toetsing

De werkstukken en presentaties, moeten met een voldoende beoordeeld zijn. Sommige werkstukken zijn individueel, andere zijn groepswerkstukken.
Aan het einde van het semester word je getoetst door middel van een mondeling assessment op basis van een gemaakt portfolio. Halverwege de periode wordt een tussenpeiling gepland waarbij je voortgang wordt besproken.
Tijdens de gehele minor zullen een aantal flankerende en ondersteunende casussen worden gegeven die los worden getoetst.

Literatuur

Jan Heeling, Han Meyer, John Westrik, Het ontwerp van de stadsplattegrond, ISBN 9789058750266
Han Meijer, John Westrik en Maarten Jan Hoekstra, Stedenbouwkundige regels voor het bouwen, SUN / ISBN 978 90 850 6494 7
Han Meyer, Frank de Josselin de Jong, Maarten Jan Hoekstra, Het ontwerp van de openbare ruimte, ISBN 9789058751645
Schetsrol, markers, stiften en potloden.

Rooster

Er zijn 8 tot 12 verplichte contacturen per week bestaande uit werkcolleges en hoorcolleges, verspreid over drie dagen. Je werkt in ateliervorm.
Daarnaast zullen incidenteel extra uren worden ingeroosterd voor excursies en interessante lezingen. De overige tijd werk je individueel en in groepsverband aan verschillende opdrachten en casussen.
Het definitieve rooster is in januari bekend.