Kies op maat

Inloggen Menu

Waterbouwkunde

Je initieert voor een bestaand of toekomstig systeem een project met een heldere doelstelling. Dit doe je voor een civieltechnisch object naar keuze (geen lijninfrastructuur). Van welk deel van jouw wereld wil jij de functionaliteit verbeteren en waarom? Dit object moet een waterbouwkundig karakter hebben en bij voorkeur onderdeel uitmaken van de primaire waterkering.

Je zet zelfstandig de kaders uit, inventariseert, inspecteert en analyseert de bestaande situatie en stelt doelen voor de toekomstige situatie. Vervolgens genereer je oplossingen voor je probleem/kans, waarbij innovatie en duurzaamheid voorop staan. Uiteindelijk werk je de oplossing uit in berekeningen, tekeningen en visualisaties.

 Je gaat onderzoekend te werk, waarbij je systematisch werkt, van vraag naar antwoord, door Systems Engineering expliciet toe te passen. Alle stappen in het proces worden helder beschreven in een plan van aanpak, waarin ook tools voor monitoring en toetsing zijn opgenomen. Gedurende het project laat je zien dat het project gemanaged wordt, waarbij je tussentijds meet of je de gestelde einddoelen gaat halen.

Leerdoelen

Beroepscompetenties Civiele Techniek:

Initiëren en sturen

Ontwerpen

Beheren

Monitoren toetsen en evalueren

Onderzoeken

Managen en innoveren

Ingangseisen

Propedeuse Civiele Techniek

Mechanica

Betonconstructies

Bekend met SE Ontwerpmethodieken

Toetsing

Onderzoek en ontwerp rapport
Eind assessment

Literatuur

n.v.t.

Rooster

Maandag, Dinsdag, Donderdag