Kies op maat

Inloggen Menu

Watermanagement

Watermanagement (waterketen) richt zich op het ontwerp en beheer van drinkwatervoorziening, sanitatie (riolering) en oppervlaktewater. De watermanager die wij in deze minor voor ogen hebben, is iemand die in staat is technische ontwerpen te maken voor drinkwaterleidingen, rioleringen, waterkeringen en (oppervlakte)-watersystemen. Er is grote behoefte aan mensen die dit werk kunnen doen. Zowel in Nederland als in het buitenland. In Nederland zal er binnen de eerste 50 jaar veel werk zijn voor de (her)inrichting van stedelijk gebied. Daarbij is duurzame ontwikkeling, vooral ook op het gebied van water, een heel belangrijke factor.

In het buitenland gaat het veelal om steden die door de economische migratie (te) snel groeien. De problemen voor de levering van drinkwater en de afvoer van afvalwater zijn dan enorm. Veelal Europese bedrijven, zoals Vitens, spelen met hun expertise in op de vragen uit het buitenland.

Leerdoelen

In deze minor werk je aan ontwerpcompetenties (analyseren probleem, programma van eisen opstellen, de beste variant bepalen, berekenen en detailleren). Je bent in staat om het technisch ontwerp van de waterketen te maken en in context te plaatsen. Je hebt namelijk te maken met bestuurlijke en maatschappelijke randvoorwaarden. De minor stelt je in staat om zelfstandig, of voor complexe situaties in samenwerking met een ervaren watermanager, goede ontwerpen te maken en te verantwoorden. Je kunt je als deskundig lid in een multidisciplinair team goed waarmaken.
Modulen in deze minor:
Drinkwater (5 EC) J.T.de Vries
Riolering (5 EC) J.T.de Vries
Waterbeheer (5 EC) E.R. Jonker
Dijken, oevers en kaden (5 EC) J.T. de Vries
Beheer en onderhoud (5 EC) E.R. Jonker
Opdracht (5 EC) J.T. de Vries
Wellicht is in het collegejaar 2018/2019 de samenstelling van modules gewijzigd (de module drinkwater wordt dan vervangen door een andere module).

Aanvullende informatie

De kosten voor excursies bedragen ongeveer € 100,-.

 

Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen gaat de minor niet door. Het wel of niet doorgaan van de minor is half januari bekend.

Ingangseisen

Goede rekenvaardigheid, basiskennis van vloeistofmechanica (hydraulica). Kennis hebben van civiele techniek (of vergelijkbaar) is een pre.

Toetsing

De minor is gericht op individuele kennisontwikkeling van de student. Boeken en artikelen worden bestudeerd. Kennis wordt getoetst via het vervaardigen van werkstukken en/of individuele toetsing. De producties van de student zijn individueel, hoewel er ook in groepen gewerkt mag worden bij het verzamelen van gegevens.

Literatuur

  • Introduction to Urban Water Distribution, Nemanja Trifunovic
  • (Drinking Water)
  • Practica riolering, digitaal beschikbaar gesteld
  • Dictaat waterkeringen, digitaal beschikbaar gesteld
  • Dictaat waterbeheer, digitaal beschikbaar gesteld

Rooster

Verschilt per module binnen de minor, meestal op de maandag/dinsdag en de donderdag.