Kies op maat

Inloggen Menu

Human Factors in Safety & Security

Systemen veranderen tegenwoordig met ongekende snelheid. Technologie lijkt soms sneller te gaan dan het menselijk aanpassingsvermogen. Fouten in organisaties en bij hoogstaande technologie komen ook in onze huidige tijd veelvuldig voor. Met de minor Human Factors in Safety & Security leer je een organisatie analyseren op menselijke aspecten in combinatie met veiligheid. De veiligheid in organisaties staat of valt met de kwaliteit van de mensen in de organisatie. Tijdens deze minor leer je bovengenoemde aspecten in een organisatie te analyseren. Je ontwikkelt hiermee oog voor kwaliteit en veiligheid binnen organisaties. De nadruk hierin ligt op de factor mens in psychologische, sociologische en culture zin.

Leerdoelen

Na het voltooien van de minor Human Factors in Safety en Security heb je inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van Human Factors.

Je bent in staat om een passend advies uitbrengen ten aanzien van menselijke factoren in een managementinformatiesysteem. Na het volgen van de minor staat om voor een doelgroep bestemde presentatie geven. De specifieke leerdoelen voor deze minor zijn:

  • De student ontwikkelt een attitude om op gepaste wijze onderliggende oorzaken gericht op de organisatie in een passend verband advies aan het management te kunnen uitbrengen.  
  • De student kan een passende rapportage aan het management uitbrengen
  • De student kan een voor de doelgroep bestemde presentatie verzorgen
  • Het kunnen werken in een multidisciplinaire community's of learners (COL)
  • De student kan een procesanalyse uitvoeren
  • De student kent relevante theorieën van psychologie, sociologie, veiligheid, human resource management, organisatiekunde en taakanalyse
  • De student kan creatief denken en dit toepassen in het advies

De student ontwikkelt een gevoeligheid voor de ethische aspecten van het vak.

Aanvullende informatie

De volgende aandachtsgebieden komen in deze minor aan bod:

Koninklijke Luchtmacht/ Inleiding HF in de luchtvaart

Koninklijke Marine/ Training TRIPOD Analyse

Docenten NHL /De werkende mens en organisatie psychologie en sociologie
Inleiding HF op het gebied van psychologie

Docenten NHL/ HF Organisatieanalyse

Docenten NHL/ Veiligheidskunde en kwaliteit met beleid (Safety 2)
Docenten NHL / Inleiding HF op het gebied veiligheidscultuur en kwaliteitsmanagement

Ingangseisen

Het betreft een keuzeminor op advanced niveau. Afhankelijk van de inrichting van je vooropleiding zal dit in het derde of het vierde studiejaar zijn. De minor kan bijvoorbeeld gevolgd worden door studenten van de opleidingen: Personeel en Arbeid, Bouwkunde, Civiele techniek, Verkeerskunde, Bestuurskunde, Integrale Veiligheid, European Studies, Welzijn en Verpleegkunde. Studenten werken in deze minor aan de competenties van hun opleiding. Dit houdt in dat studenten van verschillende opleidingen, dus ook aan verschillende competenties kunnen werken. Iedere opleiding heeft een competentieprofiel waarin de competenties staan vermeld waaraan gewerkt moet worden. Daarnaast kan de student binnen de minor zelf een aantal competenties formuleren waaraan hij/zij graag zou willen werken. Deze competenties kunnen voortvloeien uit het opleidingsprofiel van een andere opleiding dan Bestuurskunde, of het kunnen competenties zijn van meer algemene aard. Hierbij kan gedacht worden aan competenties op het terrein van rapporteren en formuleren, projectmatig werken.

Bij iedere leerlijn zijn passende werkvormen en passende competenties. In deze minor hebben we gekozen voor het werken in community of learners (COL’s) als centrale vorm. De COL is bedoeld als leergroep, waarin elkaars leerervaringen en inzichten op het gebied van human factors op ruime wijze gedeeld dienen te worden. De docenten stellen de groepen samen na de intake op basis van kennis en vooropleiding. Hiermee wordt bereikt dat er binnen de groepen contrasten en breed pallet van kennis en expertise die het onderzoek en leerproces ten goede komen. Als COL werk je gezamenlijk aan het oplossen van een gemeenschappelijke onderzoeksvraag of een gemeenschappelijk probleem. In verschillende situaties kunnen community of learners voorkomen, zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs.

Toetsing

Theorie. Inleiding en tentamen. 5 EC

2 Cases( 2 per COL) verplichte aanwezigheid/ presentaties oefeningen Assessments. 5 EC

Bovenstaande moeten als voldoende zijn afgerond om tot de eindopdracht te worden toegelaten,

Eindopdracht Praktijkonderzoek extern op locatie tussentijdse voortgangspresentaties assessments. Verslaglegging en eindpresentatie assessment.

15 EC

Totaal 30 EC 

Literatuur

Wordt per week bekend gemaakt en beschikbaar gesteld.

Rooster

Verplichte contacturen: 10 tot 15 per week
Collegedag: dinsdagochtend & vrijdagmiddag