Kies op maat

Inloggen Menu

Gezinsbehandeling

In deze minor staat de hulpverlening aan gezinnen centraal. Het gaat in deze minor om de interacties tussen de gezinnen en de hulpverlener.

Welke interventies kan een hulpverlener inzetten om gedragsverandering binnen het gezin te bewerkstelligen? Hoe kan een gezinshulpverlener het gezin beïnvloeden waardoor het iets nieuws durft uit te proberen?

In de kennislijn wordt het algemeen systemisch werken behandeld alsmede colleges over de invloed van hechting en stoornissen op het systeem.

In de trainingslijn worden verschillende trainingen aangeboden. Telkens staat de hulpverlening aan gezinnen centraal. Er wordt uitgewisseld over en geoefend vanuit verschillende methodieken (contextuele gezinshulpverlening,oplossingsgerichte gezinshulpverlening en narratief werken). Naast deze trainingen ook een training over het werken met samengestelde gezinnen. Alle docenten zullen interactief werken.

Waarom zou je deze minor gaan doen?

·         Als je wilt gaan werken in gezinnen en wilt begrijpen welke processen er spelen dan is deze minor een goede basis om te leren welke positie je kunt innemen om het gezin te beïnvloeden.

·         Als je in je werk met volwassenen en kinderen wilt begrijpen welke invloed het gezin waarin ze leven en of opgegroeid zijn heeft op hun huidige leven.

·         Als jij jezelf als hulpverlener serieus wilt nemen is het van belang te weten hoe een gezin functioneert en welke invloed dit kan hebben op het verdere leven.

·         Als je extra ervaring op wilt doen in de hulpverlening aan gezinnen.

·         Als je een analyse wilt maken van jouw gezin van herkomst

Leerdoelen

Studenten van de HSAO en zorg opleidingen kunnen aan de hand van de  9 opleidingscompetenties werken met daarbij specifieke indicatoren die passen bij deze minor. In de toetsing van de kennislijn en de vaardigheidslijn bewijst elke minorstudent dat men deze indicatoren beheerst.

De volgende indicatoren behoren bij de minor Gezinsbehandeling:

·         Maakt een eigen analyse van de processen in het gezin vanuit de systeemtheorie

·         Maakt analyses die gericht zijn op de krachten in het gezin en heeft hierbij ook oog voor de context

·         Analyseert een pedagogische situatie vanuit de systeemtheorie

·         Taxeert  de veiligheid in het gezin voor alle gezinsleden

·         Plaatst de analyse van het gezin in een maatschappelijk perspectief

·         Helpt het gezin door de dialoog aan te gaan om hun hulpvraag te formuleren en aansluitend  kleine heldere doelen.

·         Maakt een systeemtheoretisch georiënteerde gezinsanalyse met daarin meerdere hypotheses

·         Maakt een systeemtheoretisch georiënteerde gezinanalyse over het dominante verhaal in het gezin

·         Timed interventies in gezinssituaties

·         Sluit vanuit de basisattitude aan bij de overtuigingen en de motieven van het gezin

·         Activeert en steunt het gezin om eigen krachten in te zetten voor het bereiken van de doelen

·         Ondersteunt de gezinsleden in het hanteren van een constructieve communicatie door op meerzijdige partijdige wijze leiding te nemen over het proces

·         Herkent, kiest en zet 2 adequate interventies in vanuit het contextuele en/of het constructivistisch denken.

·         Verantwoordt de manier waarop het eigen werk georganiseerd is binnen de gegeven randvoorwaarden

·         Beschrijft de organisatie en de eigen rol in de samenwerking met het gezin en de context van het gezin.

·         Neemt een standpunt in over beleid op basis van professionele argumenten

·         Herkent systeemtheorieën en concepten achter de beroepspraktijk

·         Beschrijft gebruik van de innerlijke dialoog

·         Toont het bieden van respect en privacybescherming aan

·         Legitimeert eigen keuzes omtrent veiligheid

·         Relateert eigen handelen aan maatschappelijke ontwikkelingen

·         Schrijft een persoonlijke visie over systemisch werken

·         Maakt op grond van een thema in het gezin een koppeling naar ontwikkelingen in de maatschappij.

Aanvullende informatie

Van de student vragen we 150 uur aanwezigheid in het werkveld van het Sociale Domein tijdens de minor, zo mogelijk in een organisatie waar met gezinnen gewerkt wordt.

 

Bij onvoldoende inschrijving gaat de minor niet starten.

Op 1 juni is dit duidelijk.

Ingangseisen

Student van een HSAO of een zorg opleiding met een half jaar ervaring in het werkveld en een behaalde Propedeuse . Daarnaast is basiskennis van systeemgericht en oplossingsgericht werken een vereiste

Toetsing

Een systemisch socialisatieverslag.

Een opname van een gezinsgesprek met een analyse.

Literatuur

  • Rober, Peter.  (2012). Gezinstherapie in de praktijk, ACCO ISBN  9789033488214
  • Savenije. A, van Lawick. J. (2008) Handboek Systeemtherapie. Tijdstroom ISBN 9789058981417
  • White, Michael. (2007). Narratieve therapie in de praktijk., Amsterdam, Hogrefe Uitgevers, ISBN 9789079729036
  • Manu Keirse ( 2008). Helpen bij verlies en verdriet, een gids voor het gezin en de hulpverlener. Tielt: Lannoo ISBN 9789020982701
  • Ieperen. K, van (2011). Contextuele hulpverlening. Bohn Stafleu van Loghum
  • Cauffman. L (2010). Simpel, Boom/Lemma, Den Haag, ISBN 9789059315952

Rooster

De lessen worden zo mogelijk in twee dagen gepland. Er wordt van de student verwacht aanwezig te zijn bij alle voor de minor geplande bijeenkomsten.