Kies op maat

Inloggen Menu

Werken In Gedwongen Kader - WIGK

Werken in een gedwongen kader

Deze minor bereidt je voor op het werken met (jong) volwassenen die met justitie in aanraking zijn gekomen als gevolg van een straf of justitiële maatregel. Deelname biedt jou de kans om over voldoende kennis, vaardigheden en een adequate beroepshouding te beschikken waarbij je leert positioneren en engageren.  In een gedwongen kader kan de werker tegelijkertijd  een werkrelatie tot stand brengen  waarbinnen de cliënt tot zijn recht komt, en grenzen aangeven van wat (maatschappelijk) wenselijk/aanvaardbaar is. Werken in gedwongen betekent ook; professioneel handelen vanuit de overtuiging dat mensen kunnen veranderen . Voorbeelden van instellingen zijn: (jeugd)reclassering, verslavingszorg, Tbs-kliniek, penitentiaire inrichting, eventueel justitiële jeugd inrichting/gesloten jeugdzorg plus, Exodus.

De minor besteedt aandacht aan werkveldinnovaties, zoals de ontwikkeling van de competentie set forensisch sociaal professional. Diverse werkvelddeskundigen leveren actief input.

Leerdoelen

Aan de orde komen onder meer:

Basismethodiek, Forensische  psychopathologie, Training motiverende Gesprekstechnieken in het gedwongen kader, Recht, LVB, Praktijkopdracht in learning community.

Aan de hand van realistische situaties onderzoek je de balans tussen engageren en positioneren.

Aanvullende informatie

Een intakegesprek kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Ingangseisen

Het werken in gedwongen kader is een vak apart. De combinatie van enerzijds hulpverlening en anderzijds het justitiële kader is complex en daardoor een flinke uitdaging. Het is van belang dat je dit beseft, alvorens deze minor te kiezen. Om deel te kunnen nemen aan deze minor is het noodzakelijk dat jij je durft te positioneren in een gesprek met een cliënt en dat je stevig in je schoenen staat.

Passie en - of interesse voor deze doelgroep en dit vakgebied zijn onmisbaar om in deze minor te slagen. Je bewust zijn van je eigen attitude en gedrag en de impact op anderen is voor jou een tweede natuur.

Doelgroep: Derde jaars studenten Social Work, of vergelijkbare opleidingen.

Toetsing

Live-assessment: voeren van een gesprek met een cliënt (acteur)

Adviesrapportage schrijven

Schriftelijk tentamen, meerkeuze en open vragen

Praktijkopdracht

Literatuur

1.         Beer, Y. de. (2016). Kompas. Licht verstandelijke beperking, definitie, aspecten en ondersteuning. Amsterdam: SWP. 

2.         Deth, R. van (2015) Psychiatrie Van diagnose tot behandeling, Houten: Bohn Stafleu van Lochum (N.B. er is een nieuwe druk)

3.         Menger A.,  Krechtig, L., Bosker, J.,Andreas, A. (2016)  Werken in gedwongen kader. Methodiek voor het forensisch werk, Amsterdam: SWP

4.         Mr. Starrenburg H.J. & Mr. de Graaf M.P. (2015) Praktisch straf(proces)recht, Groningen: Noordhoff

5.         Tervoort, M. (2012) Forensische psychiatrie, tussen dwang en vrijblijvendheid, Assen: van Gorkum

 

·         Op Blackboard geplaatste vakspecifieke readers & artikelen.

·         Bronnenlijst kan nog gewijzigd worden.

Rooster

Woensdag 9.00-17.00 uur