Kies op maat

Inloggen Menu

Creative Connections (voorheen: Welzijn Nieuwe Stijl: community care)

De minor Creative Connections staat voor:

Sociale vraagstukken creatief en integraal oplossen.

 

We zoeken Pioniers die integraal en op creatieve wijze willen investeren in vraagstukken in het sociale domein.

 

Context

We willen dat alle mensen in onze steeds veranderende samenleving een goed leven kunnen leiden. We zoeken naar een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin mensen erbij horen en een betekenisvol leven kunnen leiden, ook in kwetsbare omstandigheden.

Dit staat onder druk door economische factoren, door beleidskeuzes waarin de individuele verantwoordelijkheid voorop staat, door toenemende ongelijkheid en vervreemding en de snelheid van (technologische) veranderingsprocessen. We zien dat in dit krachtenveld al mooie kansen worden benut. Cruciaal zijn creatieve en innovatieve verbindingen tussen alle betrokkenen. Dan kan samenhang ontstaan en zijn preventieve en duurzame oplossingen mogelijk.

 

Praktijk

Leren is ontdekken hoe je in co-creatie sociale vraagstukken kunt aanpakken in de praktijk. Hoe? Door te leren hoe je generalistisch kan werken en wat je specialisme is. Door met creatieve middelen beweging te creëren bij mensen. Door elkaars taal te leren verstaan. Door nieuwsgierig te zijn naar de meerwaarde van samenwerken vanuit verschillende disciplines.

 

Onderwijs

We bieden vanuit DBE visie flankerend onderwijs. We werken samen met gastdocenten van kenniskring Welzijn Nieuwe Stijl, Verpleegkunde, Thorbecke Academie, de Werkplaats Sociaal Domein, Lectoraten en het werkveld.

 

Leerdoelen

Centraal staat dat je in deze minor samen gaat werken aan een opdracht vanuit de praktijk.

Door vanuit verschillende perspectieven (studenten verschillende opleidingen) maatschappelijke vragen onder de loep te nemen ontwikkelen we producten die een creatieve bijdrage kunnen bieden aan de vraag. Denk hierbij aan een spel, tool of concept voor het creëren van bewustwording bijvoorbeeld door middel van community art. De vorm is vrij en komt tot stand mede door een analyse die je uitvoert met betrokkenen.

Voorbeeld: opdracht vanuit een organisatie met als doel de jeugdgezondheidszorg toekomstbestendig te maken. Hiervoor is o.a. samenwerking nodig tussen zorg, welzijn, bestuur, economie en ICT.

De indicatoren zijn verbonden met het 2e beheersingsniveau. De indicatoren dienen als leidraad, niet als keurslijf.

Aanvullende informatie

Voertaal is Nederlands (bij optie periode Zuid-Afrika is de voertaal deels Engels).

Aan het begin van de minor gaan we de mogelijkheden voor de projecten of een zelf gekozen praktijkplek bespreken. In week 2 starten de projecten.

Minimaal 15, maximaal 20 studenten per groep.

Ingangseisen

De minor staat open voor studenten vanaf jaar 2 voor alle HBO-studierichtingen en professionals in het sociale domein. Vanwege het multidisciplinaire karakter is de minor ook een X-honours minor.

Voorwaarde voor toelating is dat je jaar 1 aantoonbaar voldoende hebt afgerond.

De minor is geschikt voor (aankomend) professionals die te maken hebben met vraagstukken gerelateerd aan het sociale domein. De minor is vooral interessant voor studenten Social Work, Pedagogiek, Bestuurskunde, Verpleegkunde, Creative Technologies, Pabo en Ondernemerschap & Retail Management.

Toetsing

Toetsing middels DBE leeruitkomsten op micro-, meso- en macroniveau, waarin je kennis, vaardigheden, creatief-agogische interventies en integraal op integratieve wijze verwerkt zijn in een eindproduct. Indicatoren: Bewijs praktijkuren, ontvangen feedback, reflectietool, opname, verslag met verantwoording, visie en reflectie.

Literatuur

Wordt bij aanvang bekend gemaakt.

Rooster

Gemiddeld zullen er wekelijks (m.u.v. toetsweken) bijeenkomsten georganiseerd worden, w.s. op de dinsdag en woensdag.

Daarnaast zijn studenten in groepsverband projectmatig werkzaam in de praktijk, gemiddeld 16 uur per week.