Kies op maat

Inloggen Menu

Licht Verstandelijke Beperking

In Nederland zijn er naar schatting 313.300 kinderen en jongeren die een licht verstandelijke beperking hebben en beperkt sociaal redzaam zijn. Zo’n 2,2 miljoen Nederlanders hebben een IQ tussen de 70 en 85. Achter deze mensen verschuilen zich, veelal niet zichtbare, kanten van onmacht en onkunde. Wil jij je verdiepen in deze doelgroep en de kennis die je opdoet toepassen als toekomstige professional? Meld je dan aan voor de minor Licht verstandelijke beperking.

 

In de minor wordt gewerkt aan 4 leeruitkomsten. Aan het eind van het semester kan je een ondersteuningsplan schrijven wat is afgestemd op de specifieke hulpvraag van de cliënt. Daarnaast beschik je over activerende gesprekstechnieken die aansluiten bij de doelgroep en heb je, aan de hand van de DBE cyclus, een innovatief product ontwikkeld wat bijdraagt een het vergroten van de weerbaarheid van mensen met een LVB. Het onderwijs wordt ingericht op basis van leervragen van de student, daarnaast wordt het werkveld bezocht en inspirerende gastsprekers uitgenodigd. De docenten die betrokken zijn bij de minor hebben een coachende rol, hierdoor is er veel ruimte voor eigen inbreng en leren van elkaar.

Leerdoelen

Na het volgen van de minor zal de doelgroep meer zichtbaar zijn en heb je kennis en vaardigheden die zeker bijdragen aan het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking!

Ingangseisen

Minimaal een dagdeel per week actief in het werkveld zijn is noodzakelijk om de leeruitkomsten te kunnen behalen.

Toetsing

Leeruitkomst 1 – productassessment

Leeruitkomst 2 – productassessment

Leeruitkomst 3 – productassessment + performance

Leeruitkomst 4 – performance assessment  

Literatuur

Beer, Y. de, Kompas Licht Verstandelijke Beperking, 2016, SWP Amsterdam, ISBN 9789088506420

Rooster

De lesuren worden verdeeld over 2 dagen (deze worden eind juni bekend).