Kies op maat

Inloggen Menu

Docent Rekenen VO-MBO

Het onderhouden en verbeteren van de rekenvaardigheden van leerlingen is de laatste jaren tot speerpunt gemaakt in het VO en in het MBO. Omdat er geen lerarenopleiding tot rekendocent in het VO of in het MBO bestaat, heeft het ministerie besloten dat een bevoegde 2degraads docent het vak rekenen mag geven, mits hij/zij extra scholing heeft gevolgd op het gebied van Rekendidactiek, gebaseerd op het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo. De lerarenopleiding wiskunde aan de NHL Stenden Hogeschool biedt deze scholing aan in de vorm van een verbredende en verdiepende Minor Rekenen, van 30 EC.

Onderwerpen die aan de orde komen: vakdidactiek Rekenen, zwakke en sterke rekenaars, gastcolleges van verschillende experts, stage, doorgaande leerlijnen, opbrengstgericht werken, rekenen in andere vakken, ontwikkelen van didactische leermiddelen, rekenen en ICT, rekenbeleid/verbetertraject.

Leerdoelen

De minor is geheel gebaseerd op het Raamwerk Scholing en Nascholing rekendocent VO/MBO, de bouwstenen voor deskundig rekenonderwijs.

Aanvullende informatie

De minor gaat door als er meer dan 15 studenten zich hebben ingeschreven.

De minor is vol bij max 25 studenten.

Inschrijving op volgorde van binnenkomst.

Ingangseisen

Bij voorkeur bezig met een 2e graads opleiding. Indien de vooropleiding uit een niet exacte studierichting bestaat, dan wordt een instaptoets op rekenniveau 3F afgenomen waaruit een advies wordt gegeven.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (did.1)

Werkstuk/presentatie (andere modules)

Literatuur

In overleg kan worden aangeschaft:

Handig met getallen 2a – Jaap de Waard - ISBN 9789490681180

Handig met getallen 2b- Jaap de Waard - ISBN 9789490681210

Rooster

Maandag 13.00 - 17.30 uur