Kies op maat

Inloggen Menu

Basis vakgebied Frans

In deze Minor Frans staat de beheersing van de Franse taal en het begrip van Franstalige culturen (o.a. literatuur, film, kennis van land en volk) centraal. De inhoud van de Minor kan in overleg met de contactpersoon worden aangepast aan de individuele interesses of doelen van de student.

Leerdoelen

Afhankelijk van de invulling van de Minor staan verschillende leerdoelen op het gebied van taal en cultuur centraal.

Aanvullende informatie

Afhankelijk van de invulling van de Minor kan een buitenlandexcursie deel uitmaken van het programma.
Graag eventuele stukken i.v.m. de beheersing van het Frans bijsluiten (eindexamencijfer vo, gevolgde cursussen, etc.).

 

De kosten voor de minor bedragen 0-500 Euro, afhankelijk van de invulling van de Minor.

Ingangseisen

Propedeuse, Frans op havo-eindniveau.

Toetsing

Diverse (opdrachten, schriftelijke en mondelinge toetsen), afhankelijk van de invulling van de Minor.

Literatuur

Afhankelijk van de invulling van de Minor.

Rooster

Voltijd en/of deeltijd; de invulling is maatwerk. Het onderwijs wordt deels in geïntegreerde ateliers of projecten aangeboden.
10-15 uur, afhankelijk van de invulling van de Minor.
Voertaal: Nederlands en Frans.
Roosters worden eind augustus 2019 en eind januari 2020 bekend. Donderdag is in ieder geval een van de lesdagen.