Kies op maat

Inloggen Menu

Circular Start-Up

De huidige praktijk van bedrijven is vooral gebaseerd op een benadering waarbij producten na gebruik worden weggegooid. Deze benadering leidt tot uitputting van de natuurlijke hulpbronnen (materialen, water, energie, land) van onze aarde. Om economische te blijven groeien, zullen bedrijven af moeten stappen van deze benadering en over moeten stappen naar een circulaire economie. In een circulaire economie is er  minder materiaal, water en energie nodig voor productie en distributie, worden producten gemaakt om langer mee te gaan en kunnen producten gemakkelijker worden hergebruikt. De circulaire economie leidt tot nieuwe uitdagingen die nieuwe  oplossingen eisen. Dit biedt vele mogelijkheden voor het opstarten van een nieuw bedrijf.

Tijdens dit semester werk je in internationale groepen van ongeveer 4 tot 5 studenten. Als projectgroep start je een nieuw bedrijf gebaseerd op jouw eigen circulaire product of ontwikkel je nieuwe zakelijke activiteiten voor een bestaand bedrijf.

Het doel is om een 3D-geprint prototype van jouw circulaire product, samen met een degelijk bedrijfsplan, te presenteren aan potentiële investeerders.

De minor start met een reeks gastcolleges van ondernemers in de circulaire economie. Het doel van deze gastcolleges is om je te inspireren en te motiveren om je eigen circulair product te ontwikkelen. Vervolgens ga je zelf een circulair product en business ontwikkelen. In diverse vakken krijg je de laatste kennis en ontwikkelingen in de circulaire economie aangeboden:

- Duurzame marketing: dit vak richt zich op het ontwikkelen van een innovatief product dat is gericht op de consument en waarde heeft voor het milieu en de maatschappij. Belangrijke onderwerpen in dit vak zijn  het identificeren van marktsegmenten met grote succeskansen voor circulaire producten, de marketing van een 'product als een service' en de mogelijkheden om jouw bedrijf te laten groeien met een beperkt budget.

- Circulaire Financiering: 'Product as a service' en financiële prikkels om de consument te stimuleren om na gebruik hun producten terug te sturen beïnvloeden de kasstroom en daarmee de financiering van jouw bedrijf. Belangrijke onderwerpen in dit vak zijn waarderingsmethoden van hergebruikte materialen, rapportagerichtlijnen en specifieke financieringsoplossingen voor circulaire bedrijfsactiviteiten.

- Duurzame kunststoffen: dit vak richt zich op het ontwerpen en ontwikkelen van een prototype op basis van geavanceerde duurzame kunststoffen. Belangrijke onderwerpen zijn de keuze van materialen binnen het productontwerp, circulair productontwerp, 3D-printen en een levenscyclus analyse.

- Circulaire supply chains: jouw producten moeten worden geproduceerd en geleverd aan een consument en vervolgens weer teruggestuurd om te worden gerecycled tot een nieuw product. Belangrijke onderwerpen zijn het ontwerpen van deze processen en het meten en beheersen van de prestaties. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om lokale en regionale netwerken van vraag en aanbod te ontwikkelen.

Deze vakken ondersteunen jou bij de ontwikkeling van je eigen circulaire product en het opstarten van de bedrijfsactiviteiten. Kernactiviteiten tijdens deze minor zijn het bouwen van een 3D prototype van je eigen circulaire product en het ontwikkelen van een degelijk bedrijfsplan voor je start-up.

Aan het einde van de minor presenteer je je prototype en bedrijfsplan aan potentiële investeerders.

Tijdens de minor worden jij en je groep je begeleid door een tutor.

 

Leerdoelen

Na deze minor kun je:

- de principes van de circulaire economie en van duurzaamheid toepassen.

- de huidige praktijken van bedrijven analyseren en praktijken ontwikkelen die een circulaire economie en duurzaamheid bevorderen.

- waarde identificeren voor consumenten, milieu en maatschappij

- geschikte methoden toepassen om een prototype te ontwikkelen

- materialen identificeren en selecteren op basis van diverse eigenschappen

- waarderingsmethoden selecteren en toepassen.

- bijdragen aan de ontwikkeling van een bedrijfsplan inclusief financieringsmogelijkheden

- supply chain processen en bijpassende prestatiemetingen ontwikkelen

Aanvullende informatie

De voertaal in de minor is Engels.

Het lesmateriaal is in het Engels. Studenten van buitenlandse universiteiten zijn van harte welkom om deze minor te volgen.

Voorafgaande aan de minor vragen we studenten naar hun voorkeur voor een Nederlandstalige groep of een internationale groep.

Voor een groep met studenten van verschillende nationaliteiten is de communicatie binnen de groep, met de docenten en met externen in het Engels.

Voor een groep met Nederlandse studenten is de communicatie binnen de groep, met de docenten en met externen in het Nederlands.

Studenten worden in groepen ingedeeld zodat zo veel mogelijk multidisciplinaire teams ontstaan.

Ingangseisen

Bachelor-studenten in het 3e of 4e jaar van hun studie zijn van harte welkom in de minor.

De minor is gericht op studenten vanuit diverse vooropleidingen, zoals bijvoorbeeld logistiek, marketing, finance & control, bedrijfseconomie, werktuigbouwkunde en chemie.

Toetsing

Ieder vak binnen de minor (marketing, finance, duurzame kunststoffen, supply chain) heeft een opdracht als toetsing.

De uitwerking van deze opdrachten vormen de basis van het business plan van jouw start-up. Dit business plan is het eindwerk van de minor.

Literatuur

Nader te bepalen

Rooster

Het rooster wordt voor het begin van de minor bekend gemaakt.