Kies op maat

Inloggen Menu

Creatief Programmeren voor Niet-IT Studenten

Er is geen vakgebied in de wereld denkbaar zonder ICT-component. Op elk niveau in bedrijf, onderwijs of overheid wordt gewerkt met ICT-applicaties. De moderne professional moet niet alleen in staat zijn te begrijpen hoe zo’n applicatie ‘denkt’, maar moet vaak ook in staat zijn applicaties van extra en specifieke opdrachten te voorzien. 

De minor Creative Programming for Non-IT Students is gebaseerd op de populairste Harvard Minor en kan resulteren in een Harvard Certificate. De minor start bij nul. Voorkennis of ervaring zijn niet nodig. Aan het eind van de minor kun jij programmeren. 

Deze minor bestaat uit Engelstalige online videolessen, verzorg door Harvard University, en allerlei kleine oefeningen en opdrachten. Die opdrachten zijn kleine programmeerpuzzels in de programmeertalen C en Python en SQL (door databases). Vanzelfsprekend begeleid door onze eigen docenten. 

Daarnaast worden individueel en in groepsverband oefeningen gedaan die gericht zijn op het strategisch oplossen van vraagstukken. De (al of niet online) ateliers worden ingezet om zaken toe te lichten en samen te zoeken naar de beste manier om de vraagstukken op te lossen. 

 

Leerdoelen

De minor beslaat 420 SBU = 15 EC. Binnen deze module wordt gewerkt aan competenties die betrekking hebben op het analyseren, ontwerpen en realiseren van applicaties. Deze sluiten aan bij de competenties zoals beschreven in het HBO-I domein. Er wordt individueel en in groepjes gewerkt. De ateliers zijn op locatie in Emmen en online te volgen. 

Deze minor gaat ook in op de persoonlijke leerstijl en ontwikkeling binnen dit vakgebied. Vragen als: Wat heb je geleerd? Maar ook: Hoe zou je zelf later binnen jouw eigen studie en vakgebied programmeren toe kunnen passen?

Aanvullende informatie

Alleen volledig online te volgen!

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor elke HBO-student, uitgezonderd studenten ICT & Creative Technologies. 

Toetsing

Tijdens de minor worden opdrachten uitgevoerd die samen met een logboek de inhoud vormen van een portfolio. Aan de hand van deze portfolio vindt na afloop een assessment plaats. 

Rooster

Bij voldoende deelname start deze minor in de 1e, 2e en 3e periode. Lesdagen zijn woensdag en donderdag, online.