Kies op maat

Inloggen Menu

Geavanceerd Programmeren voor Niet-IT Studenten

Er is geen vakgebied in de wereld denkbaar zonder ICT-component. Op elk niveau in bedrijf, onderwijs of overheid wordt gewerkt met ICT-applicaties.

De minor Geavanceerd Programmeren Voor Niet-IT Studenten gaat door waar de minor Creatief Programmeren voor Niet-IT Studenten eindigde. Aan de hand van een eigen innovatief idee binnen het vakgebied van de student worden alle skills ingezet om een volledig werkende en interactieve website of webdienst te ontwerpen en te bouwen. Dit kan individueel of met een klein team.

Aan de hand van een eigen innovatief idee binnen het vakgebied van de student worden alle skills verzameld om een volledig werkende en interactieve website te kunnen bouwen.

De student bepaalt zelf onderwerp en inhoud van de website of webdienst, doet onderzoek naar de best passende technologie (zoals programmeertalen) hiervoor, maakt een agile projectplan en gaat dit project bouwen. De skills die hiervoor nodig zijn, worden tijdens de minor bepaald en geleerd. De student bepaalt hier grotendeels zijn of haar eigen route.

Leerdoelen

De minor beslaat 420 SBU = 15 EC. Binnen deze module wordt gewerkt aan competenties die betrekking hebben op het analyseren, ontwerpen en realiseren van applicaties aan de hand van een vraagstelling of innovatief idee. Deze competenties sluiten aan bij de competenties zoals beschreven in het HBO-I domein. Er wordt individueel en in groepjes gewerkt. De ateliers zijn op locatie in Emmen en online te volgen.

Aanvullende informatie

Deze minor is geheel online.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor elke HBO-student die de minor Creatief Programmeren voor Niet-IT Studenten met succes heeft voltooid.

Toetsing

Tijdens de minor wordt planmatig aan een eigen innovatief concept voor een interactieve website of webdienst ontwikkeld. Aan de hand van het projectplan, het eindproduct en een bijgehouden logboek, wordt middels een assessment getoetst of de competenties behaald zijn.

Rooster

Bij voldoende deelname start deze minor in de 2e en 4e periode. Lesdagen zijn woensdag en donderdag, online.