Kies op maat

Inloggen Menu

Digital & Tech Strategy in Retail

De minor wordt aangeboden in een unieke samenwerking tussen retailexperts, bedrijfsleven en verschillende ORM-opleidingen in Nederland. Specialisten uit het werkveld zorgen voor een actueel en uitdagend programma waarin de deelnemers zich gaan verdiepen in alle facetten van digitale strategie en technologie strategie. Thema’s waar binnen de retail nog veel slagen te winnen zijn. Hoe kan je ervoor zorgen een echte omnichannel speler te worden? Hoe kan je verbeteringen realiseren op gebied van digitale marketing? Welke technologie kan zorgen voor een optimale shopper experience? Hoe kan technologie een bijdrage leveren aan de effectiviteit en efficiency in de keten? Deelnemers passen actuele theorie en inzichten direct toe in een real-life praktijkcasus.

De lessen in deze minor worden aangeboden in Amersfoort

Inhoud van de minor

De inhoud van de minor bestaat uit een theoretisch deel waarin verdieping plaatsvindt op verschillende onderwerpen die samenhangen met digitale en technologische retailstrategie.

De volgende (theoretische) onderwerpen komen aan bod:

 • Introductie Digitale Retail Strategie
 • Digitale Marketing Strategie
 • Data Analytics & Artificial Intelligence
 • De (digitale) Customer Journey
 • De opkomst van platformen
 • De digitale en technologische infrastructuur en IoT
 • Innovatie & Transformatie Management

Deelnemers passen de theorie direct toe in een praktijkcasus dat aangereikt wordt door een van de deelnemende retailorganisaties.

Deze minor wordt aangeboden door de opleiding Ondernemerschap & Retailmanagement

Leerdoelen

Opzet van de minor

Het onderwijs wordt verzorgd in een uniek samenwerkingsverband tussen docenten van verschillende ORM-opleidingen (NHL-Stenden, Avans en HHS), retailexpert Frank Quix van Q&A consultancy en specialisten uit het retail werkveld. Deelnemers krijgen in de vorm van interactieve colleges theoretische verdieping op de verschillende onderwerpen die horen bij de thema’s digitalisering en technologie in de retail. Daarnaast werken studenten in projectteams aan een praktijkcasus en worden hierbij door experts van de deelnemende hogescholen begeleid. In de praktijkcasus staan de specifieke uitdaging(en) op gebied van digital & tech strategy van de organisatie die de casus inbrengt centraal. Studenten worden uitgedaagd om concrete en haalbare oplossingen te ontwerpen die echt van waarde zijn voor de organisaties. Studenten maken bij het werken aan de casus gebruik van ontwerpgerichte oplossingsmethoden.

Opzet minor:

 • Onderwijsperiode 1: 9 lesweken met lesdag op woensdag, op het kantoor van Q&A Consultancy te Amersfoort. Lesdagen zijn een mix van theoretische lessen en samenwerken in projectgroep
 • Zelfstudie: voorbereiding lessen, voorbereiding eindtoets en casuswerk
 • Naar behoefte fysieke of online bijeenkomsten met eigen projectteam en begeleidende docenten van de deelnemende hogescholen.

De minor wordt afgesloten met een event waarbij de ontwerpen en oplossingen van de projectteams in de vorm van pitches gepresenteerd worden.

Ingangseisen

Doelgroep

De minor staat open voor duale, deeltijd en voltijd studenten van alle opleidingen en kent geen specifieke toegangseisen. Voor duale en deeltijd studenten geldt dat zij beschikbaar moeten zijn op de fysieke lesdagen op woensdag. Overige contactmomenten kunnen op flexibele wijze (online) georganiseerd worden.

Toetsing

Toetsing

Onder voorbehoud:

 • Kennisportfolio: Studenten stellen een portfolio samen waarin zij kennis van de verschillende theoretische onderwerpen aantonen.
 • Opdracht: het 'beroepsproduct' dat studenten ontworpen hebben als oplossing voor de praktijkcasus. Deze kan afhankelijk van het onderwerp verschillende vormen aannemen.
 • Eindpresentatie: Een pitch-presentatie in een nader te bepalen creatieve vorm waarbij de oplossing aan een jury vanuit de opdrachtgever wordt gepresenteerd.

Aanvullende informatie

Overige opmerkingen

De minor wordt in samenwerking met het kennisplatform, de Stichting Anton Dreemann, aangeboden. Dit kennisplatform verzorgt op academisch niveau retailonderwijs met medewerking van diverse retailers en retailspecialist Frank Quix. Lessen vinden plaats in Amersfoort en deels online.

NB: De minor kan in periode 2 vervolgd worden aan Avans Hogeschool in Den-Bosch. Titel deel 2: Digital & Tech Strategy in Retail 2.

Studenten die deel 2 willen volgen dienen zich hiervoor apart in te schrijven via Kies-op-maat.