Kies op maat

Login Menu
 1. Rekenen

  30,0 EC

  Rekenen is - samen met taal - een van de basisvakken van het basisonderwijs. Er gebeurt de laatste tijd veel op dit gebied. Veel basisscholen zijn daarom bezig met het verbeteren van hun rekenonderwijs en hebben behoefte aan rekenexperts binnen de school. In deze minor verdi…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 2. Van verhalen groei je

  30,0 EC

  In de minor Van verhalen groei je staat het verhaal centraal. De student leert verhalen in te zetten als instrument in het onderwijs en ontwikkelt zich als verhalenverteller en leesbevorderaar. Als basis volg je het programma vertelvaardigheden en verhalen als instrument. Da…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 3. Mooi Onderwijs maken met Kunst

  30,0 EC

  Het vrijeschoolonderwijs wordt beschreven als een pedagogische kunst. Dat impliceert dat werkers in het vrijeschoolonderwijs pedagogische kunstenaars zijn. Creativiteit en kunstzinnigheid zijn twee kenmerken hierin. Om daar te komen, is het nodig tijdens de opleiding de wege…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 4. Een andere kijk op gezondheid en ziekte 30 EC

  30,0 EC

  In de 15 EC minor maak je kennis met  inzichten van de antroposofische gezondheidszorg. Deze worden gepresenteerd als aanvullend (complementair) op de reguliere visie op gezondheid en ziekte. Hierbij komt het volgende aan bod: Plaatsen van integratieve gezondheidszorg in he…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 5. Ouderschap Opvoeding en Preventie

  30,0 EC

  Als je later met ouders te maken krijgt geeft deze minor je een stevige basis! Je staat stil bij wat ouderschap in feite is. Je leert theorie en methodiek over wat ouderschap met ouders doet, 24 uur per dag voor de rest van hun leven. Hoe begeleid je ouders in dat intensieve…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 6. KT in de GGZ / VGZ

  15,0 EC

  Algemeen bij KT minoren: Binnen de opleiding Kunstzinnige Therapie is het mogelijk om je middels de KT minoren te specialiseren in het werkveld Onderwijs, GGZ/ VGZ en/of Arbeid en organisatie. Elk van deze specialistische minoren heeft de zwaarte van 15 EC, verdeeld over twe…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 7. Media en journalistiek

  15,0 EC

  Met de komst van nieuwe en sociale media is het begrip journalistiek niet meer eenduidig te beschrijven. We krijgen het nieuws binnen van vele kanten, het zijn niet langer de krant en het journaal die ons vertellen wat er in de wereld gebeurt. De functie van journalistiek is…
  • 23 apr 2018 t/m 15 jul 2018 Gesloten
  • 23 apr 2018 t/m 15 jul 2018 Gesloten
 8. Leiderschap

  15,0 EC

  Zicht krijgen op het thema leiderschap vanuit 3 invalshoeken: persoonlijk leiderschap, leiding geven aan een team, leiderschap in een organisatie. Deze drie onderdelen worden elk in een aparte module behandeld waarbij de verbinding en wisselwerking tussen de onderdelen steed…
  • 13 nov 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 9. Bestuursrecht

  15,0 EC

  In de Minor Bestuursrecht wordt het algemene bestuursrecht waar in jaar 1 en 2 een basis voor is gelegd verdiept met een zoveel mogelijk praktische insteek. De minor bouwt voort op de in jaar 1 en 2 opgedane kennis, en is daarnaast vanwege zijn praktische opzet een logisch v…
  • 13 nov 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 13 nov 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 10. The international professional, an experience in diversity

  30,0 EC

  Deze Engelstalige minor biedt studenten de mogelijkheid zich voor te bereiden op een carrière in een internationale organisatie of binnen een internationaal werkveld. Hiervoor krijgen zij een overzicht van het internationale publiekrecht en het veranderende politieke spel op…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 11. Molecular Diagnostics

  15,0 EC

  Deze minor is afgestemd op studenten uit de opleiding B&M en dient ter verdieping en verbreding van de kennis en vaardigheden van de deelnemende studenten. De inhoud richt zich m.n. op moleculair diagnostische technieken, zoals proteomics, massa-spectrometrie, HPLC, Real…
  • 5 feb 2018 t/m 22 apr 2018 Gesloten
  • 23 apr 2018 t/m 15 jul 2018 Gesloten
 12. Sensortechnologie en Software Engineering

  30,0 EC

  Sensortechnologie: Basis Electrotechnologie, Magnetisme, RLC circuits Analogue filters Halfgeleiders en Basis Electronica Typen Sensoren   Toepassingsdomeinen voor sensoren: Sensoren in the internet of things, definitie internet of things, Alomtegenwoordigheid en beschikb…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 5 feb 2018 t/m 15 jul 2018 Gesloten
 13. Moderne Media in het Onderwijs

  30,0 EC

  Wat zijn de gevolgen van de snelle ontwikkelingen op het gebied van moderne media voor het onderwijs? Wat is de meerwaarde van het traditionele klaslokaal ten opzichte van het groeiende educatieve aanbod online? En hoe zorg je als leerkracht dat je de ‘digital-native’ doelgr…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 14. Engels in het basisonderwijs

  30,0 EC

  De laatste jaren is het vak Engels in het basisonderwijs aan verandering onderhevig geweest; steeds meer scholen bieden Engels vanaf groep 1. Hierdoor is de vraag naar afgestudeerde leerkrachten basisonderwijs die de rol van ‘coördinator Engels, basisonderwijs’ kunnen vervul…
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
  • 21 aug 2017 t/m 4 feb 2018 Gesloten
 15. Verbeteren en vernieuwen van zorg

  30,0 EC

  Sta je voor kwaliteit van de zorg? Vind je het leuk om buiten de paden te denken en sta je open voor veranderingen? Dan is de minor verbeteren en vernieuwen van zorg iets voor jou! HBO-professionals in de zorg spelen een belangrijke rol bij recente ontwikkelingen zoals het s…
  • 5 feb 2018 t/m 15 jul 2018 Gesloten
1 10 >