Kies op maat

Login Menu
 1. International Entrepreneurship

  30,0 EC

  INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP - Den Bosch If you are interested in finding out if you are a young entrepreneur, you are invited to come and start your business as part of the International Entrepreneurship minor. You will set up, run and manage a start-up in an internationa…
  • 26 aug 2019 t/m 24 jan 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 21 juni 2019 om 00:00 uur
 2. Interdisciplinary Consultancy (open voor alle studies)

  30,0 EC

  Wil je ervaren hoe het is om consultant te zijn? Kies dan voor de minor Interdisciplinary Consultancy. Je leert als junior consultant hoe het is om in een multidisciplinair team te werken aan een opdracht van een externe opdrachtgever. Dat kan zowel een bedrijf, instellingen…
  • 26 aug 2019 t/m 24 jan 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 28 juni 2019
 3. STEVIG STAAN IN DE JEUGDHULPVERLENING, DEN BOSCH VOLTIJD

  30,0 EC

  Je voelt je betrokken bij kwetsbare jeugd en wil je bijdrage hier aan leveren door er je beroep van te maken. Omdat je later zult samenwerken met jeugdigen, ouders en hun netwerken, wil je alles weten over actuele methodieken, doelgroepen en ontwikkelingen binnen de jeugdhul…
  • 26 aug 2019 t/m 31 jan 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 30 juni 2019
 4. Financiële dienstverlening

  30,0 EC

  Financiële Dienstverlening De minor financiële dienstverlening richt zich in eerste instantie op studenten die de ambitie hebben om adviseur te worden bij een financiële instelling. Naast kennisverdieping op diverse financiële, maar ook organisatorische en juridische terrein…
  • 26 aug 2019 t/m 27 jan 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 30 juni 2019
 5. International Sales & Account Management

  30,0 EC

  De wereld verandert razendsnel en de rol van internationale handel wordt steeds belangrijker. Om de juiste keuzes te kunnen maken in een internationale omgeving, moet je ook expertise hebben over verkoopstrategieën. Daarnaast moet je vaardigheden hebben om te kunnen omg…
  • 26 aug 2019 t/m 31 jan 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 30 juni 2019
 6. Innovation and Creativity

  30,0 EC

  Grand challenges, economically uncertain times and increasing customer expectations have made sustainable innovation a necessity, more essential than ever. Companies and organisations must constantly stay ahead of competition and deliver value added products and services to …
  • 26 aug 2019 t/m 31 jan 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 30 juni 2019
 7. DE GGZ AGOOG, DEN BOSCH VOLTIJD

  30,0 EC

  Tijdens de minor De GGZ Agoog ontwikkel je inzicht in psychopathologie en complexe psychiatrische problematiek. Daarnaast vergroot je je sensitiviteit voor de impact daarvan op het individu en zijn omgeving. Je leert om een cliënt inventief te benaderen, op een manier die re…
  • 26 aug 2019 t/m 31 jan 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 30 juni 2019
 8. Consultancy

  30,0 EC

  De minor Consultancy is gericht op vierdejaars studenten die zich willen ontwikkelen op het gebied van organisatie- en beleidsadvies. Je ontwikkelt competenties die van belang zijn voor een extern adviseur, maar ook voor een interne advies- of beleidsfunctie passen de aangel…
  • 26 aug 2019 t/m 27 jan 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 30 juni 2019
 9. AE&I - Aerospace Engineering & Maintenance

  30,0 EC

  Today, the aerospace industry in the world is growing very rapidly and considered one of the major driving forces behind technology development. In most industrial countries it is also a cooperation of public and private industries with an international character and English…
  • 26 aug 2019 t/m 24 jan 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 1 juli 2019 om 00:00 uur
 10. AE&I Minor Proces Automatisering

  30,0 EC

  Automatisering en operationele beheersing van processen (productie-eenheden)  in de procesindustrie. De minor richt zich zowel op de beheersing van continue en batch processen als op de automatisering binnen  de procesindustrie, zoals de raffinage, chemie, farmacie, voedings…
  • 26 aug 2019 t/m 24 jan 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 1 juli 2019 om 00:00 uur
 11. Arts & Humanity

  30,0 EC

  Deze minor van de Akademie voor Kunst en Vormgeving St.Joost draait om engagement. Wat zijn jouw idealen voor de samenleving? Wat kun jij als creatief maker of denker doen om de wereld te verbeteren? Hoe creëer je impact? Hoe zet je verandering in gang? Hoe kun je samen…
  • 26 aug 2019 t/m 24 jan 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 1 juli 2019 om 00:00 uur
 12. Verschil Maken BREDA voltijd 2019-2020

  30,0 EC

  In de beroepspraktijk van de Sociaal Agogisch Werker kom je een diversiteit aan mensen tegen. Dit vereist van jou als Social Worker een mate van flexibiliteit, aanpassing, afstemming op je doelgroep. Protocollen, methodieken, standaardiseringen van werkprocessen kunnen deze …
  • 26 aug 2019 t/m 26 jan 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 1 juli 2019
 13. Jeugd BREDA voltijd 2019-2020

  30,0 EC

  Type minor- Verdiepend in het werken met jeugd en het gezin- Verbredend omdat zowel de rol van jeugdgeneralist als jeugdspecialist behandeld wordt Algemene beschrijving van de minorIn deze minor behandelen we het totale spectrum van de jeugdhulpverlening.  De minor is onderv…
  • 26 aug 2019 t/m 26 jan 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 1 juli 2019
 14. Licht Verstandelijk Beperkt BREDA voltijd 2019-2020

  30,0 EC

  In het brede spectrum van welzijns- en gezondheidszorg neemt de hulpverlening aan licht verstandelijk beperkten een eigen positie in. Deze positie bevindt zich tussen enerzijds de verstandelijk gehandicaptenzorg en anderzijds de sectoren jeugdhulpverlening, psychiatrie en ma…
  • 26 aug 2019 t/m 26 jan 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 1 juli 2019
 15. AE&I - Vision & Robotics

  30,0 EC

  De robots komen eraan! De minor Vision & Robotics heeft als doel om studenten kennis en ervaring te laten opdoen met de ontwikkeling van robots en robotsystemen die een bijdrage leveren aan onze samenleving en onze industrie. In de minor werken studenten in multidiscipli…
  • 26 aug 2019 t/m 24 jan 2020 Aanmelding sluit uiterlijk 1 juli 2019 om 00:00 uur
1 7 >