Kies op maat

Inloggen Menu

Event Management (NL) - 2023-2024

De evenementenbranche maakt flinke veranderingen mee. Het begrijpen van de verschillende perspectieven binnen de evenementenbranche, en de veranderingen daarbinnen, en praktische ervaring met het organiseren van een evenement, geven je een voorsprong als event professional.

In deze module verwachten we dat je met een onderzoekende geest zelf (zowel binnen de hogeschool als daarbuiten) je kennis verwerft en deze kennis deelt met je medestudenten. Je spreekt met experts uit de beroepspraktijk, werkt samen in productieteams die je een helder beeld geven van wat nodig is om tot een effectieve evenementenproductie te komen, deelt je kennis en ervaring en evalueert je eigen werk en dat van je medestudenten vanuit een management perspectief.

Je mag van ons verwachten dat wij ons netwerk met je delen en professionals uitnodigen om hun kennis en ervaring te delen, zodat je aan de hand van praktijkvoorbeelden kennis kunt maken met alle facetten van de evenementenbranche. Of het nu gaat om B2B- of B2C-evenementen, grote publieksevenementen of muziekfestivals, alle soorten komen aan bod. Samen met studenten zoals jij gaan we op zoek naar de pijlers die een cruciale rol spelen bij het realiseren van een succesvol evenement. Dit zijn: Concepting & Strategy; Innovation, Digital & Sustainability; B2B and B2C Events; Venue Management; Safety & Crowd Management; and Event Logistics & Production. Ook gaan we in op Cross-Cultureel Management, zodat je ook in internationaal verband professioneel slagvaardig kunt zijn in de evenementenbranche. Bovendien helpt dit bij het vormen van je visie op evenementenindustrie als werkveld.

Wat maakt deze module zo dynamisch en krachtig dat studenten die hieraan hebben deelgenomen enthousiast zijn? Niet alleen de presentaties, deskundig onderzoek, maakproces, discussies en kennisuitwisseling in de kringen met betrokken coaches, maar ook de praktijkervaring in de ontwikkeling en productie van een individueel evenement en de mogelijkheid om te werken aan een ​​middelgroot evenement voor een echte klant.

Leerdoelen

Creatie

 • Inventariseert wensen, behoeften en mogelijkheden voor een nieuw concept, en houdt rekening met innovaties, trends, behoeften van doelgroep en/of de opdrachtgever.
 • Maakt tijdens de ontwikkeling van (media)concepten een breed spectrum aan bedrijfsmatige afwegingen, zoals ethische, commerciële, financiële, juridische en technische afwegingen.
 • Maakt zelfstandig afwegingen tussen wensen, behoeften en mogelijkheden in het medialandschap en bedrijfsmatige aspecten en kan dit onderbouwen (wensen/behoeften/trends /innovaties versus bedrijfsmatige afwegingen).
 • Maakt doelgericht gebruik van kennisdragers en experts in het eigen netwerk.

 Productie

 • Coördineert en begeleidt het productieproces, gebruikmakend van een methode/theorie voor procesbewaking.
 • Zet creatieve ideeën om naar tastbare mediaproducten en maakt hierbij gebruik van middelen passend bij het eindproduct.
 • Behartigt alle belangen tijdens het productieproces, en coördineert en managet het productieproces zoals verwacht wordt van een productiemanager.
 • Bewaakt en coördineert de (zakelijke en productionele) randvoorwaarden gedurende het productieproces.

 Marketing

 • Selecteert en verantwoordt verschillende mediakanalen waarmee de doelgroep bereikt kan worden.
 • Weet de doelgroep te interesseren voor en actief te betrekken bij het (media)concept.
 • Adviseert relevante partijen over de financiële impact van het plan en weet het (media)concept of product te verkopen.
 • Gebruikt (social) media als instrument om interactie tussen organisatie en doelgroep(en) te bevorderen.

 Onderzoek

 • Verzamelt data en duidt deze om tot een inzicht te komen.
 • Rapporteert op beargumenteerde wijze.
 • Verantwoordt de kwaliteit van het onderzoek.

 Management & ondernemerschap

 • Identificeert zelfstandig businessmodellen voor bestaande en nieuwe bedrijven gebruik makend van een opgebouwd netwerk.
 • Ontwikkelt een plan passend bij het vraagstuk waarin succesfactoren, faalfactoren en financiële resultaten (ratio’s) en risico’s verantwoord in kaart zijn gebracht.
 • Voert het door hem ontwikkelde plan op verantwoorde wijze uit.
 • Legt rekenschap af aan stakeholders over succesfactoren, faalfactoren en financiële resultaten.
 • Maakt gebruik van een netwerk om mensen met elkaar te verbinden met als doel co-creatie en coproductie t.b.v. innovatie.

 Managen van waardecreatie

 • Acteert in dynamische interne en externe omgevingen en vertaalt kansen en doelen naar een internationale context.
 • Analyseert (onderzoeks)data om waardecreatie van oorspronkelijke werken te herkennen.
 • Maakt belangenafwegingen en acteert met de verschillende stakeholders.

Ingangseisen

In bezit van propedeuse. Kennis van marketing.

Literatuur

Event Management van Glenn Bowdin, third edition, is het gehanteerde tekstboek. Aanvullende bronnen, literatuur en video’s worden op Moodle gepost.

Toetsing

 • Perspective on the Event Industry (Investigative journal). 10 EC Individueel.
 • Event Manager (Knowledge Experience verslag en presentatie). 5 EC Individueel.
 • Event Agency (Groepsverslag). 10 EC Groepsproduct.
 • Event Evaluation (Explanatory video). 5 EC Individueel.

Aanvullende informatie

Het kan gebeuren dat er te weinig aanmeldingen zijn voor een module, waardoor deze geannuleerd moet worden.