Kies op maat

Inloggen Menu

Corporate Real Estate Management - 2023-2024

Huisvesting- en vastgoedmanagement staan centraal binnen deze module. Je gaat kennismaken met onderwerpen die van belang zijn voor de realisatie van een passende werkomgeving voor een organisatie.

Door bewustwording van het belang van omgevingsfactoren voor het primaire proces en verdere ontwikkelingen binnen huisvestingsconcepten, zal de facility manager zich nog meer moeten bekwamen als een adviseur voor passende huisvesting voor een organisatie. Ook is hij verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het gebouw, zowel op bouwkundig-, werktuigbouwkundig- als elektrotechnisch gebied. Een gebouw dient als een functioneel, technisch systeem aan te sluiten op de doelstellingen van een organisatie die verbonden zijn aan het primaire proces en als waarde-object bij te dragen aan de (financiële) gezondheid van de organisatie.

 Onderwerpen die voorbij komen deze module zijn:

 • de basisprincipes vanuit huisvestingsmanagement;
 • nadenken over verschillende werkplekconcepten;
 • toepassen van duurzaamheidsprincipes binnen vastgoed en huisvesting;
 • modellen en meetmethode toepassen om de huidige huisvestingssituatie in kaart te brengen;
 • wet- en regelgeving rondom huisvesting en vastgoed.

Leerdoelen

Je leert onder andere:

 • een omgevingsanalyse van een organisatie opstellen door relevante huisvesting- en vastgoed- data van de opdrachtgever te verzamelen en te analyseren; 
 • een programma van eisen opstellen welke voor input dient voor het advies rapport. Deze presenteer je aan de opdrachtgever;
 • de sociale en culturele verschillen van gebruikers in kaart brengen en toepassen in een werkplekstrategie;
 • de vastgoeddoelstellingen van een organisatie in kaart brengen en vertalen naar de te nemen stappen om te komen tot vastgoedbeleid;
 • informatie verzamelen van technische ontwikkelen van klimaat en ICT vanuit de duurzame richtlijnen van de overheid;
 • op kritisch en onderbouwde argumentatie alle duurzame technische gebouw gerelateerde elementen benoemen en inzetten met een financieel onderbouwing en een aanvangsrendement berekening (ROI).

Ingangseisen

Jaar 1 en 2 volledig afgerond. Tevens 15 ECTS uit jaar 3.

Literatuur

Huisvestingsmanagement: van strategie tot exploitatie, 2e herzien druk, Hoendervanger J.G., Voordt van der T., Wijnja J. (ISBN978-90-01-87324-0)

Vastgoedexploitatie, 1e druk, Vermeulen M., Wieman W.  (ISBN 978-90-01-832620-9)

Rooster

Gemiddeld drie dagen in de week.

Toetsing

Casustoetsen

Aanvullende informatie

Het kan gebeuren dat er te weinig aanmeldingen zijn voor een module, waardoor deze geannuleerd moet worden.