Kies op maat

Inloggen Menu

Leiderschap en ondernemerschap

Wil jij meer leren over:

·         Interprofessionele samenwerking

·         De basisprincipes van stimulerend leidinggeven

·         Het bieden van holistische zorg

·         Ondernemerschap in de gezondheidszorg

·         het organiseren van preventieve zorg om recidive te voorkomen en gezond gedrag te bevorderen.

En wil je ook leren aandacht te hebben voor de diversiteit in de achtergronden van de medewerkers van verschillende beroepsgroepen en elkaars talenten te benutten?

Dan is de minor Leiderschap en ondernemerschap echt iets voor jou!

Leerdoelen

Deze minor bestaat uit 3 verschillende onderwerpen. Hieronder staan de leerdoelen van de verschillende onderwerpen beschreven.

Preventieproject

Dit project is gericht op preventie en leidt tot

1. Een interprofessioneel adviesrapport van de projectgroep

2. Een individueel procesverslag over interprofessioneel samenwerken, ontwikkelen van een zelfsturend team

Portfolio Innoveren en ondernemen

Deze opdracht is gericht op het ontwerpen van een eigen virtuele organisatie. Je richt met elkaar een eigen interprofessioneel bedrijf op!

Managementtraining Diversiteit in de praktijk

Na het afronden van deze training:

- ben je jezelf bewust van je eigen competenties op het gebied van personeelsmanagement

- heb je kennis van visies op diversiteit

- heb je kennis van de basisprincipes van diversiteitsmanagement

- heb je inzicht in de diversiteit van medewerkers in een casus met een quickscan

- ken je diverse manieren van communicatie

- ben je vaardig in het coachen van talenten

- weet je personeel te binden en te boeien

- kun je beleid opstellen over diversiteitsmanagement

Ingangseisen

Voor Inholland verpleegkunde studenten geldt de volgende ingangseis: Keuzeblokken zijn alleen toegankelijk voor studenten die de onderwijseenheden tot en met jaar 2 hebben behaald. 

Voor studenten buiten Inholland geldt de ingangseis dat je een voltijd zorg en welzijn opleiding volgt. 

Toetsing

Deze minor bestaat uit 3 verschillende onderwerpen. Hieronder staan de toetsvormen van de verschillende onderwerpen beschreven.

Preventieproject (5EC)

De studenten kunnen kiezen om met elkaar werken aan: - A. Een opdracht van een opdrachtgever, die een adviesrapport wenst over interprofessioneel samenwerken n.a.v. een analyse. Naast algemene criteria heeft de opdrachtgever eigen criteria/ontwerpeisen. - B. Zelf een projectplan en opdracht verwerven aan de hand van een interprofessioneel thema uit de gezondheidszorg en/of welzijn, dat gericht is op preventie en op het creëren van een gezonde samenleving. ( bijvoorbeeld voorkomen recidive van bepaald gedrag, verslaving, verborgen armoede)

Portfolio Innoveren en ondernemen (5EC)

1. Het portfolio bestaat uit: De gezamenlijke visie, Doelstellingen, Plan van aanpak, De interprofessionele meerwaarde voor gezondheidszorg/welzijn, Individuele presentaties van eigen expertises, Een promotiefilmpje, Een logo, flyer, Idee voor een APP.

2. De nieuwe ondernemingen worden uiteraard ook aan elkaar gepresenteerd

Managementtraining Diversiteit in de praktijk (5EC)

Je ontwerpt en geeft een training aan medestudenten met zelf gekozen managementoefeningen.

Literatuur

Geen specifieke literatuur.

Alle benodigde informatie is op Moodle te vinden.

Rooster

Het is een voltijd programma, maar er wordt gestreefd naar 3 volle lesdagen per week. Daarnaast komt zelfstudie en een opdracht met een subgroep van 2 a 3 studenten.