Kies op maat

Inloggen Menu

Game Engineering

Games zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Deze vorm van
Entertainment is een lifestyle geworden en wordt geconsumeerd op elke
plek en op elke tijdsstip van ons bestaan. Het ontwikkelen van Games is
een complex proces. In het keuzeonderwijs “Game Engineer” leer je een
multiplayer game programmeren vanaf idee totdat het in de (online) winkel
ligt.
Binnen het Project onderzoek je in groepen hoe jullie idee uitgewerkt kan
worden naar een gameconcept. Als het concept gepresenteerd wordt zal
het beoordeeld worden op creativiteit en of het commercieel haalbaar is.
Nadat het concept op papier staat leer je in C# de 3D engine aansturen en
de game beschikbaar te maken voor de online community. Via Scrum®
project management framework leer je om te gaan in een ontwikkelgroep
met de dynamische en snel veranderende wereld die games heet.
Na deze keuze onderwijs onderdeel ben je in staat om voor een
internationale multinational of een game ontwikkelaar vanuit het MKB te
werken als Jr. Game Engineer in de breedste zin.

Leerdoelen

De student is in staat om via de Scrum® methode te werken.
• De student is in staat een commercieel idee uit te werken.
• De student kan een game ontwerpen.
• De student kan een game realiseren.
• De student is in staat om in een 3D game engine te ontwikkelen.
• De student weet hoe een game moet aanbieden voor de platformen
van Sony (PSN), Microsoft (XBLA), Nintendo (NOE).
• De student is in staat om een onderzoek uit te voeren.

Aanvullende informatie

Onderwerpen die aan bod komen
• Game Conceptontwikkeling
• Game Design document
• Game Mechanica [Rules of Play]
• Game Business modellen
• Game Analyst
• C# in Unity 3D game engine [Project]
• Multiplayer games
• Game Wiskunde
• Scrum project management
• Game Development beheer [SourceSave en Asset servers]
• Submissions [Microsoft, Sony & Nintendo]
• Game testing
• Onderzoek & Research trends

Competenties
• Analyseren
• Ontwerpen
• Realiseren

Werkvormen
In dit thema zullen we verschillende werkvormen gebruiken:
• Project
• Diverse colleges en gastcolleges
• Werkcolleges
• Praktijkbezoek
• Onderzoek

Ingangseisen

ICT Studenten

Toetsing

• Project (groepscijfer + individueel)
• Individuele tentamens
• Individuele opdrachten
• Onderzoek
Alle onderdelen moeten voldoende (minimaal 5,5) worden gemaakt

Rooster

Contactdagen: 4 dagen per week; 1 lesvrije dag (nnb welke dag)