Kies op maat

Inloggen Menu

ICT Security

De behoefte aan informatie wordt steeds groter. Om in die behoefte te
voorzien kunnen we niet meer buiten informatie- en
communicatietechnologie (ICT). Met behulp van ICT zijn vele nieuwe
diensten als e-mail, e-commerce, thuisbankieren en Electronic Data
Interchange (EDI), gemeengoed geworden. Bij de uitvoer van deze
diensten vinden zowel intern als extern datatransacties plaats. Veelal gaat
het hier om gevoelige informatie.
We horen en lezen steeds vaker dat er met succes is ingebroken in
websites van organisaties. Als reactie worden er steeds meer hulpmiddelen
ontwikkeld die enige vorm van beveiliging bieden. Je zou bijna denken dat
we de belangrijkste beveiligingsproblemen kunnen oplossen met
technologie. Helaas zijn beveiligingskwesties complexer dan dat.
Uiteindelijk komt het toch neer op de mens. Hoeveel technologie we ook
inzetten, we lossen er niet alle problemen mee op . We kunnen het
beveiligingsprobleem beheren middels een consequente toepassing van
goed doordachte beveiligingsprocessen en –procedures.

Leerdoelen

De student is in staat netwerken te beveiligen tegen indringers en
virussen
• De student is in staat een risicoanalyse voor een organisatie te
maken
• De student is in staat voor een organisatie een securityontwerp te
schrijven
• De student is in staat een veilige communicatie over internet te
realiseren
• De student is in staat data volgens de nieuwste technieken te
kunnen versleutelen
• De student is op de hoogte van de juridische aspecten rond
informatiebeveiliging
• De student is in staat programmeer- en ontwerpfouten van
beveiligingstechnische aard in een applicatie te identificeren,
voorkomen en oplossen

Ingangseisen

ICT studenten

Rooster

Contactdagen: 4 dagen per week; 1 lesvrije dag (nnb welke dag)

Toetsing

• Project (groepscijfer)
• Individueel tentamens
• Security assessment (groepscijfer)
Alle onderdelen moeten voldoende (minimaal 5,5) worden gemaakt.

Aanvullende informatie

Werkvormen
In dit thema zullen we verschillende werkvormen gebruiken.
• Met je projectgroep ga je voor een denkbeeldig bedrijf een
risicoanalyse maken. Deze risicoanalyse gebruik je om tot een
securityontwerp te komen. Een onderdeel uit dit securityontwerp ga
je daadwerkelijk bouwen en presenteren.
• Met je projectgroep ga je een security assessment uitvoeren op
een applicatie.
• Diverse colleges en gastcolleges.


Competenties
• Analyseren (de student maakt een risicoanalyse op basis van een
casus)
• Adviseren (de student schrijft een advies voor de implementatie
van een beveiligingsbeleid en de student geeft advies over het
gebruik van een mobiele toepassing)
• Ontwerpen (de student ontwerpt op basis van deze casus een
veilige netwerk infrastructuur)
• Realiseren (de student realiseert (delen van) het bovengenoemde
ontwerp
• Analyseren (de student analyseert de securitygebreken van een
bestaande applicatie)
• Realiseren (de student realiseert een beveiligde applicatie)