Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Publiek & Media

Inleiding

In deze minor draait het om het publiek. Hoe bereik je de gebruiker van erfgoed of liever hoe laat je hem optimaal participeren? In de beroepspraktijk ligt bij ‘publiek’ de nadruk op twee vragen: Wíe is het publiek? En, wát kan een erfgoedinstelling voor en in samenwerking met het publiek maatschappelijk betekenen?

Een ander gangbaar begrip voor publiek is ’stakeholders’. Stakeholders zijn de actuele gebruikers van erfgoed, maar ook de potentiële gebruikers, de niet-gebruikers (want die kunnen nog gebruikers worden), de gebruikers van het verleden (er is een traditie) en de gebruikers van de toekomst - die van latere generaties. Maar ook de medewerkers van de eigen instelling kun je zien als publiek. Zoals je ook individuen als politici, beleidsmakers, bestuurders, journalisten en opiniemakers van buiten de organisatie tot de stakeholders rekent. Om je gebruikers en bezoekers te bereiken en te laten participeren gebruik je diverse mediavormen. Welke taal, en welke communicatievormen en - middelen waaronder social media zijn er en hoe hanteer je die? Maar ook hoe communcieer jezelf? Wat is jouw  eigen vormtaal en hoe effectief is dat?

Drie professionele pijlers

De drie professionele pijlers zijn: kennis (theorie), vaardigheden (praktijk) en houding (ethiek).

De Reinwardt Academie wil je met deze minor de kans bieden om je kennis over belangrijke aspecten van publiek en media te versterken. Je richt je daarbij telkens op de praktijk. Oefening en toepassing van kennis moeten je vaardigheden vergroten. Ook zul je de kennis en de vaardigheden moeten verinnerlijken. Wie ben je als persoon? En hoe zet je je lijf en geest in, om te komen tot effectief en succesvol werken met erfgoed?

De minor bestaat uit de volgende zes modules:

  • Module 1: Informeel leren
  • Module 2: Taal
  • Module 3: Storytelling en Nieuwe Media
  • Module 4: Erfgoed & Onderwijs
  • Module 5; Participeren
  • Module 6: "Jij, ik en de ander", over deelgroep denken, wit privilege en professionaliteit

Voor het volledige programma, download hier de flyer.

Ingangseisen

Propedeusediploma

Toetsing

prestatie

Rooster

2e semester studiejaar 2018-2019

maandag 28 januari 2019