Kies op maat

Inloggen Menu

Kabels & Leidingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sleuftechnieken

sleufbekistingen: noodzaak en toepassingsgebieden

 

 

bemalingen: soorten en consequenties

soorten kabels en leidingen: typen, materialen en toepassingsgebieden

legsystemen, uitvoeringseisen

 

 

horizontaal gestuurde boringen, open front boringen, gesloten front boringen, start- en ontvangstschachten

 

 

beheer- en onderhoudstechniek

KLIC

Leerdoelen

 

meedenken in het proces van ondergronds ordenen

 

een verleggingsplan op hoofdlijnen maken

een keuze maken uit verschillende leidingtypen en aanlegtechnieken op grond van criteria als:

- aanlegkosten

- beschikbare ruimte

- bouwtijd

- beheerskosten

Ingangseisen

In bezit van afgeronde BBE-propedeuse.

Literatuur

nader te bepalen

Rooster

Per week zijn er gemiddeld 10 uren waarin college en begeleiding door de docenten

gegeven wordt, de overige 30 uur per week werkt de student in groepen aan de

verschillende cases in een projectomgeving.

Toetsing

werkstukken, tentamen