Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Software engineering, kwaliteit en testen

Minor software engineering, kwaliteit en testen – emerging technologies, hoe blijft software werken

Avans Hogeschool heeft in samenwerking met de vakvereniging TestNet en het bedrijfsleven een minor ontwikkeld met als thema ‘Software Engineering, kwaliteit en testen’. De minor sluit direct aan op het bedrijfsleven en is dus een goede voorbereiding op jouw toekomst in de IT! De lessen worden verzorgd door docenten van Avans en diverse specialisten uit het bedrijfsleven.

Kies je voor deze minor, dan heeft de theorie en praktijk van het bouwen en testen van grootschalige software systemen geen geheimen meer voor jou. Je leert welke kwaliteitsaspecten van belang zijn bij het ontwikkelen en beheren van software. Tevens ga je aan de slag met veel verschillende test methodieken en test tools. De focus van de minor ligt op kwaliteit binnen de gehele Software Development Life Cycle (SDLC). De minor leert je grip te krijgen op zaken als beheersbaarheid, kwaliteit en testen bij het ontwikkelen van complexe informatiesystemen.

Leerdoelen

Blok 1: Fundamentals

 • Is de student in staat een risico analyse op te stellen en uit te voeren.
 • Is de student in staat om een informele review op requirements uit te voeren;
 • Is de student in staat eenvoudige testgevallen te specificeren en standaard technieken voor geselecteerde testsoorten toe te passen;
 • Is de student is staat datakwaliteit te beoordelen en eenvoudige testgevallen uit te voeren;
 • Is de student in staat een globaal en gedetailleerd testplan op te stellen;
 • Is de student in staat testuitvoer resultaten te presenteren en complexe testgevallen te specificeren voor geselecteerde testsoorten;
 • Is de student in staat complexe technieken m.b.v. specificatie tools toe te passen en complexe testgevallen uit te voeren;
 • Is de student in staat verschillende soorten test tooling en testautomatisering toe te passen.

Blok 2: Advanced

 • Is de student in staat een testaanpak te selecteren behorende bij een specifieke ontwikkelmethodiek;
 • Is de student in staat een advies te geven over de te kiezen testaanpak;
 • Heeft de student de vaardigheden om een testbasis te inspecteren;
 • Heeft de student kennis van requirements engineering;
 • Is de student in staat om complexe testgevallen te specificeren waarbij meerdere ketens en meerdere testvormen geraakt worden;
 • Is de student in staat een acceptatie procedure op te stellen en uit te voeren;
 • Is de student in staat een test tooling strategie op te stellen en uit te werken;
 • Is de student in staat het onderhoud van meerdere systemen inclusief interfacing te testen;

Blok 3: Specials

 • Is de student in staat complexere unit testen op te stellen en uit te voeren in een Continuous Integration/Continuous Development omgeving;
 • Heeft de student kennis van Test Driven Development;
 • Heeft de student kennis van Acceptance Driven Development en de rol van testen hierin;
 • Heeft de student kennis van Behavior Driven Developoment en de rol van testen hierin;
 • Is de student in staat complexere datakwaliteit en conversie te beoordelen;
 • Is de student in staat om testdata te genereren;
 • Heeft de student kennis van test en levermodellen;
 • Heeft de student kennis van Test Process Improvement (TPI) modellen.

Blok 4: Internship

Na dit blok heeft de student laten zien dat hij een volwaardig professional is op het gebied van kwaliteit en softwaretesten in een professionele omgeving waar software wordt ontwikkeld.

Ingangseisen

 • wezenlijke beheersing van 1 of meer (object georiënteerde) programmeertalen en/of scripttaal;
 • wezenlijke beheersing van het modelleren van software systemen;
 • derdejaarsstage behaald;
 • met elke student wordt een intakegesprek gevoerd.

Literatuur

“Aan de slag met software testen” 2e druk Chamani/Kruijff/Oosting/Rooyen

Boom uitgevers ISBN 9789024408160

Rooster

De minor wordt in voltijd aangeboden. Er zijn 4 lesdagen per week en 1 dag zelfstudie per week. De lestijden op deze dagen zijn van 13:00 uur – 18:00 uur. De laatste 6 weken van de minor loop je stage bij een van de partnerbedrijven waar je het geleerde tot dan toe in de praktijk toepast.

De locatie waar de lessen worden verzorgd worden is Breda (Avans Hogeschool).

Toetsing

Tijdens de eerste drie blokken van de minor wordt een blok afgesloten door een case. Deze case betreft een Agile software ontwikkeltraject waarbij kwaliteit en softwaretesten centraal staan. De beoordeling van een blok gebeurt op basis van de opgedane kennis in het desbetreffende blok. De toetsing vindt plaats in de vorm van drie assessments.

Het laatste blok betreft een internship bij 1 van de aangesloten partners. Tijdens deze internship wordt er minimaal 1 opdracht uitgevoerd die in het verlengde ligt van de inhoud van de minor. De student levert een rapport op en geeft een presentatie over zijn bevindingen tijdens de internship. Het rapport en presentatie wordt beoordeeld door docenten en specialisten uit het bedrijfsleven.

Aanvullende informatie

Let op: Het minimaal aantal studenten om deze minor door te laten gaan is 12 studenten. Het maximaal aantal studenten is 24. Als het minimum aantal niet wordt bereikt gaat de minor niet door.

De Avans opleiding die gekoppeld is aan deze minor is Informatica (deze informatie is nodig bij het inschrijven in Studielink).