Kies op maat

Inloggen Menu

Urban Innovation (open voor alle studies)

Wil je ervaren hoe het is om opdrachtgevers te adviseren op het gebied van innovatie en stadsvernieuwing? Kies dan voor de minor Urban Innovation!

Als consultant Urban Innovation los je, in een multidisciplinair team, vraagstukken op om steden inclusief, veilig, slim, veerkrachtig en duurzaam te maken.

De minor is een samenwerking tussen het Avans Expertise Centrum voor Technische Innovatie (ETI) en het Urban Living Lab (ULL) Breda. 

Je leert als junior consultant Urban Innovation hoe het is om in een multidisciplinair team (met studenten van verschillende opleidingen) te werken aan een opdracht van een externe opdrachtgever. Dat kan zowel een bedrijf, instelling of de overheid zijn. Iedere junior consultant kijkt vanuit zijn eigen expertise naar het probleem en naar een oplossing hiervoor. Hierdoor kom je samen tot innovatieve ideeën. Je krijgt begeleiding van een docent (docent-onderzoeker/senior consultant) van Avans.

In de minor werk je aan opdrachten gericht op thema’s zoals bijvoorbeeld:

Urban Mining: ETI kijkt met zijn technische expertise naar de stad als een ‘systeem’ van ‘systemen’ die diverse bronnen beheren. Het gaat hier over materiaal, energie, maar ook over de digitale datastroom. We kijken hoe we deze bronnen beter kunnen beheren, creëren en gebruiken. De ultieme doelstelling is om de stad een volledig circulair systeem te maken. Hiervoor moet de stad zelf zoveel mogelijk onderhoudbaar, repareerbaar en aanpasbaar zijn. Tevens moet het lokaal zijn middelen kunnen creëren en recyclen, met gericht gebruik van energie en logistiek. Een enorme uitdaging waarbij we stapsgewijs kleine stappen moeten maken. In de praktijk begint dit met kleine initiatieven. Zoals een huis dat zo ontworpen is dat het zich aanpast aan de behoeften of een gerobotiseerde moestuin tot en met het tegengaan van (overbodig) onderhoud.

Voorbeelden van projecten zijn:

  • Verticale (stads)farming en gerobotiseerde moestuinen
  • Circulair (keten)ontwerpen voor de toekomst
  • Smart grids/energietransitie
  • Slimme lantarenpalen

De Vitale Stad: Het belangrijkste woord voor dit thema is ‘balans’. Het creëren van een gezonde en leefbare omgeving kent namelijk zeker niet altijd een win/win situatie, maar is continu in beweging. Meer leefbaarheid voor de mens gaat vaak ten koste van bronnen uit de natuur. De kosten die worden gemaakt voor (betere) zorg zal door de gemeenschap betaald moeten worden. De robot die een misschien zware of vervelende taak overneemt van een fabrieksmedewerker zorgt tevens voor het potentiële overbodig worden van de functie/taak van deze medewerker. De vitale stad gaat dan ook continu over het wegen tussen opties en de techniek op een juiste manier in te zetten. Ethiek, acceptatie, veiligheid zijn allemaal thema’s die hier spelen.

Voorbeelden van projecten zijn:

  • Mensgericht produceren
  • Robotiseren in co-creatie met de vakman
  • Het aan de bewoner aanpasbare zelfbewuste huis

INHOUD

Er komen diverse gastsprekers om over hun vakgebied te vertellen. Consultants, maar ook gastsprekers op het gebied van onderzoek, persoonlijke ontwikkeling of een ander onderwerp waar op een bepaalde moment behoefte aan is.

Je oefent met het:
• voeren van een intakegesprek met de opdrachtgever
• afbakenen en helder krijgen van het vraagstuk
• toepassen van onderzoeksmethoden
• analyseren van de gevonden data
• formuleren van oplossingen en adviezen
• presenteren van het advies

Daarnaast werk je aan diverse leerarrangementen (opdrachten) die we je aanbieden om de 5 competenties die in de minor centraal staan verder te ontwikkelen.

PROGRAMMA
De minor duurt 20 weken. Twee vaste dagen per week  werk je vanuit het Urban Living Lab in Breda. Ook in Coronatijd hebben we genoeg ruimte om fysiek op locatie bij elkaar te komen. En één dag in de week werk je met je projectteam op locatie bij de opdrachtgever. Dit is altijd in overleg met de opdrachtgever. De andere 2 dagen ga je aan de slag met het ontwikkelen van verschillende competenties. Daarnaast blijf je de hele periode in contact met studenten en docenten via de eigen Virtual Learning Community (VLC).

Behalve een gezamenlijk advies (met je projectteam) geef je ook een individueel deeladvies vanuit je eigen vakgebied. Aan dit advies besteed je ongeveer 80 uur.

Voor een betere indruk van de minor bezoek je het Urban Living Lab of boek een vrijblijvend intakegesprek met Jolanda of Paul. 

We zitten op een prachtige locatie naast de Koepel in het centrum van Breda waar we vanuit het Urban Living Lab deze minor draaien.

Leerdoelen

De volgende competenties staan centraal tijdens deze minor:

• multidisciplinaire expertise toepassen
• methoden van onderzoek toepassen
• analytisch vermogen inzetten bij concrete problemen in de beroepspraktijk
• een advies/innovatietraject managen
• richting geven aan de eigen ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding

Bovenstaande competenties zijn afgeleid uit de Dublin descriptoren, de Europees gehanteerde standaard, en standaard die in Nederland wordt gehanteerd: de zogenaamde HBO standaard. Je bent zelf in charge om aan te tonen welk niveau per competentie je bezit.

Ingangseisen

Deze minor staat open voor alle studenten. 

Naast enthousiasme en nieuwsgierigheid wordt van je verwacht dat je gemotiveerd bent om het programma zelf mede inhoud te geven. Eigen initiatief en pro-activiteit zijn hierbij essentieel. Daarom houden we met iedereen een individueel intakegesprek. Zo komen we erachter of dit onderwijsconcept jou aanspreekt en of jouw verwachtingen overeenkomen met wat de minor jou te bieden heeft. 

Inschrijven kan tot 25 januari 2021. De  uiterlijke datum op kies op maat klopt niet. 

De minor Urban Innovation loopt van februari tot en met juni en van september tot en met januari. Per periode is er plaats voor ongeveer 24 a 30 studenten.

Deze minor wordt afhankelijk van de inschrijvingen of in het Nederlands of in een combinatie van NL en Engels aangeboden in Breda. 

Let op: Voor februari 2021 geldt dat de minor alleen in het Nederlands aangeboden wordt. 

Literatuur

nvt

Rooster

di - do

Toetsing

Toetsing van de competenties vindt plaats middels integratieve assessments, één halverwege en één aan het einde van de minor. Uitgangspunt van de Virtual Active Learning (VAL) methodiek is dat de student zelf de assessor moet overtuigen van het niveau waar hij/zij staat per competentie. De Virtual Learning Community (VLC) en de producten die gedurende de periode gemaakt worden, kunnen hierbij helpen.

Aanvullende informatie

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Business IT & Management Breda (BI-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Heb je nog inhoudelijke vragen? Stuur een mailtje en ik neem contact met je op: pha.walraven@avans.nl

Paul Walraven

Coordinator Minor Urban Innovation
pha.walraven@avans.nl
Avans Hogeschool - AE&I
Hogeschoollaan 1
4818 CR  Breda

Heb je praktische vragen, dan kun je contact opnemen met de coördinator minoren, Ingrid Versteegh via minoren-differentiaties.AEI.breda@avans.nl.