Kies op maat

Inloggen Menu

AE&I - Vision & Robotics

De robots komen eraan! De minor Vision & Robotics heeft als doel om studenten kennis en ervaring te laten opdoen met de ontwikkeling van robots en robotsystemen die een bijdrage leveren aan onze samenleving en onze industrie.


In de minor werken studenten in multidisciplinaire teams aan de ontwikkeling van een robot of robotsysteem. De projectopdrachten komen uit het bedrijfsleven en de lectoraten van Avans Hogeschool. De minor richt zich op de volledige range van service robots (“i.h.a. slim en mobiel maar nog niet zo snel en precies”) tot industriële robots (“i.h.a. snel en precies maar nog niet zo slim en mobiel”).

Nergens in de techniek raken elkaar zoveel vakgebieden als in een robotsysteem. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het modulen aanbod een breed scala aan onderwerpen aan bod komt. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld, modelleren en simuleren van een robot, vision-system van een robot en deep learnig. Deze en nog veel meer onderwerpen komen in een set keuze modulen aan de orde. De student kan daarin zijn of haar eigen keuzerichting bepalen.

 

De minor Vision & Robotics is een verbredende minor en een verdiepende minor! Via een geschikt gekozen keuzepakket kan een student Werktuigbouwkunde zich b.v (verder) bekwamen in het programmeren van vision-software en/of zich verder verdiepen in het modelleren en simuleren van een robot of een mens-robot interactie. Een student Technische Informatica kan zich binnen de minor b.v. verder verdiepen in Vision of b.v. R.O.S.

 

De minor Vision & Robotics wordt afgesloten met een eindsymposium waarvoor bedrijven, medewerkers en studenten van de Academie AE&I van Avans worden uitgenodigd. Uiteraard wordt na afloop geproost op de resultaten!

Last-but-not-least(!) In deze minor leer je vooral ook van elkaar! Je ontmoet studenten van andere opleidingen en gaat daarmee samenwerken. Je leert elkaars (vak)taal te spreken en je leert ook op deze manier meer van andere vakgebieden

 

Leerdoelen

Na afloop van deze minor kan de student:

  • Deelnemen in een multidisciplinair team ter ontwikkeling van een robot- of robotsysteem

Competenties van andere opleidingen beter inschatten en benutten bij de ontwikkeling van een robot of robotsysteem.

Aanvullende informatie

Een laptop is vereist.

Let op: Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Elektrotechniek Breda (ET-B)

of

Mechatronica  Breda (MECH-B)

of

Technische Bedrijfskunde Breda (TBK-B)

of

Werktuigbouwkunde Breda (WTB-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Ingangseisen

Voor het volgen van de volledige minor dien je de eerste twee studiejaren van een technische en/of exacte opleiding te hebben afgerond. Studenten van onderstaande opleidingen hebben de minor in het verleden met succes gevolgd.

Mechatronica

Technische Informatica

Informatica

Werktuigbouwkunde

Elektrotechniek

Industriële Automatisering

Toegepaste Wiskunde

ICT & Technology

Embedded Systems

Mocht jouw opleiding er niet tussen staan en je bent geïnteresseerd in het volgen van de minor dan kun je een intake gesprek aanvragen. Neem daarvoor contact op met de coördinator van de minor.

Belangrijk is dat je affiniteit hebt met techniek, enthousiast bent en vooral ook openstaat voor samenwerking met studenten van andere opleidingen en dat je daarbij bereid is om van elkaar te leren!

Toetsing

Beoordeling project: individueel assessment en groepsassessment

Beoordeling (keuze)modulen: verschilt per module.

Van elke module is een gedetailleerd toetsoverzicht beschikbaar

Literatuur

Aanbevolen literatuur bij de keuzemodule Modeling & Simulation:

- Robotics, Vision and Control Fundamental Algorithms in MATLAB, P. Corke, ISBN13: 9783642201431

- Voor literatuuronderzoek tijdens de projecten wordt materiaal van databanken gebruikt en materiaal uit de bibliotheek van Avans.

- Overige aanbevolen literatuur bij de keuzemodulen wordt in de eerste lesweek bekendgemaakt.

Rooster

De lessen vinden plaats bij Academie voor Engineering & ICT van Avans Hogeschool te Breda.

Verplichte modulen (onder voorbehoud!)

- Project (15  EC, verdeeld over twee periodes)

- Multidisciplinaire samenwerking (1 EC)

  - Ethiek (2 EC)

Keuzemodulen (onder voorbehoud!), elke student kiest er vier (3 EC per module)

- Human Robot Interaction

- Inleiding Vision C++

- Robot Operating System 1 & 2 (R.O.S.)

- Modeling & Simulation 1 & 2

- Vision C++ voor gevorderden

- Machine learning