Kies op maat

Inloggen Menu

Palliatieve Zorg (zonder stage)

Palliatieve zorg wordt in iedere setting verleend en gaat over zorg die kwaliteit van leven verbetert van zorgvragers en naasten, die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of met kwetsbaarheid. Kwaliteit van leven, symptoom-management en zorg voor de naasten zijn thema’s die centraal staan.

In de minor staan het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering, beoordeling en behandeling van problemen, welke van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard kunnen zijn, centraal. 

Oog voor behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden, gezamenlijke besluitvorming, proactieve zorgplanning, een individueel zorgplan en interdisciplinaire zorg zijn belangrijke aspecten tijdens het beloop van palliatieve zorgverlening. Zo ook de erkenning en steun van wensen van de patiënt en diens naasten omtrent waardigheid gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid, het stervensproces en na de dood. Er is veel aandacht voor de rol van naasten en vrijwilligers en als verpleegkundige speel je een grote rol bij de coördinatie en continuïteit van zorg.  

In deze minor werk je veel met casuïstiek. Denk aan zorgvragers met kanker, chronisch hartfalen, COPD, ALS en dementie. Symptoommanagement met behulp van de methodiek van besluitvorming in de palliatieve fase staat hierbij in de hele minor centraal. 

 

Vanaf schooljaar 2021/2022 wordt de minor palliatieve zorg in 2 varianten aangeboden. Je maakt hierin een keuze tussen de minor mét stage OF de minor zonder stage.

 

Indien je de keuze maakt om deze minor in combinatie met de projectmodule Design, Management and Innovation te volgen (zonder stage) waarbij je in én met de praktijk samenwerkt. Hierbij ontwikkel je samen met 4-6 medestudenten op basis van de kenmerken van projectmanagement een innovatief beroepsproduct. Dit doe je in samenwerking met een opdrachtgever in en uit een setting waarin palliatieve zorg vertegenwoordigd is. De minor zorgt voor projectopdrachten en studenten mogen zelf ook een project inbrengen, na goedkeuring van de minorcoördinator voorafgaand aan de minor, om op dag 1 om uit te kiezen.

 

Je volgt één lesdag per week en werkt aan zowel persoonlijke als beroepsmatige leerdoelen. De toetsing bestaat uit een schriftelijk werkstuk, performance assessments en een presentatie. En een specifieke toetsing gekoppeld aan praktijk- en/of projectleren. 

Klik hier om een kort informatief filmpje te bekijken over de minor Palliatieve Zorg; waarin onder andere studenten vertellen over hun ervaringen met de minor.

Leerdoelen

Aan het einde van deze minor dien je de volgende kerntaken behaald te hebben:

  1. Besluitvorming in de palliatieve fase gericht op een verbetering van kwaliteit van leven voor zorgvragers en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening.
  2. Beschrijven van een consultvraag voor zorgvragers in de palliatieve fase op basis van de methode besluitvorming in de palliatieve fase.
  3. Deelnemen aan intercollegiaal overleg rondom een consultvraag
  4. Communicatieve vaardigheden
  5. Bijdragen aan beeldvorming van palliatieve zorgverlening in de beroepspraktijk
  6. Reflectie op eigen handelen

 

De minor Palliatieve Zorg is opgebouwd rondom de CanMEDS-rollen, zoals die beschreven zijn in het nieuwe Beroepsprofiel verpleegkundige 2020 en de Competentiebeschrijving van de verpleegkundige in de palliatieve zorg (V&VN, 2010).

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor derde- en vierdejaars studenten HBO-verpleegkunde. Studenten van andere opleidingen kunnen eventueel toegelaten worden na een intakegesprek.

Literatuur

In de minor wordt veel gewerkt met de richtlijnen palliatieve zorg, beschikbaar op www.pallialine.nl en de methodiek besluitvorming in de palliatieve fase. Het materiaal van deze methodiek is te downloaden via Besluitvorming - Palliatieve zorg - Shop - IKNL

Rooster

De lessen worden gegeven op vrijdag op de locatie Breda of Den Bosch.

Toetsing

Naast het volgen van de beroepspraktijkvorming (stage) OF de projectmodule Design, Management and Innovation , wordt binnenschools de minor afgetoetst middels een op schrift uitgewerkte consultvraag (P1), een intercollegiaal overleg (P2),  performance assessments (P2), een presentatie (P2) en een specifieke toetsing gekoppeld aan praktijk- en/of projectleren (P2). 

Aanvullende informatie

Let op: De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Opleiding tot Verpleegkundige Breda (HBOV-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

 

 

De ingevulde leerovereenkomst mag per mail verzonden worden naar: kiesopmaat.agz@avans.nl