Kies op maat

Inloggen Menu

Studeren Buitenland

Minor Studeren Buitenland

Wil je je verdiepen in alle facetten van het projectmatig werken in het buitenland, dan past deze minor helemaal bij jou!

Alleen of in kleine groepjes ga je een project uitvoeren bij een stichting, organisatie of instelling buiten Europa, in een land naar keuze. Het uitvoeren van een project in het buitenland zorgt voor een mooie uitdaging voor de studenten van de Minor Studeren Buitenland.

 

Als eindresultaat zal de student een kwaliteitsverbeterplan (inclusief implementatieplan) met bijbehorend product presenteren, waar een deugdelijke theoretische verkenning als afronding van het binnenschoolse programma en een tussentijds projectplan aan vooraf zijn gegaan. Deze minor vraagt veel zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en eigen verantwoordelijkheid van de student, zowel voorafgaand (!) als tijdens het verblijf in het buitenland. Tijdige aanmelding en in contact treden met de minorcoördinator is noodzakelijk.

 

Deze minor omvat de volgende onderdelen:

  1. Voorbereidende opdrachten. Voorafgaand aan de minor vinden er een 4-tal lesavonden plaats, waarin gewerkt wordt aan een adequate praktische voorbereiding en enkele opdrachten passende bij de iCOMS. Deze lessen vinden dus plaats in periode 4 voor studenten die in periode 1-2 vertrekken en in periode 2 voor studenten die in periode 3-4 vertrekken. Het daadwerkelijke vertrek uit Nederland is mogelijk vanaf de vrijdag 17:00 in week 1 van periode 1 of 3.
  2. Projectopdracht. Gedurende een periode van minimaal 16 weken ben je individueel of in een kleine groep (maximaal 3) werkzaam aan een projectopdracht op locatie. In samenspraak met de lokale opdrachtgever kom je tot een projectvraag en gewenst eindproduct.
  3. Eigen profilering. Bij terugkomst reflecteer je op de vooraf gestelde persoonlijke leerdoelen op basis van de iCOMS. Je bent in staat deze te beschrijven en te presenteren.
  4. De minor wordt onder andere afgesloten met een presentatie en een beoordeling van alle afzonderlijke onderdelen.

Leerdoelen

Door het volgen van deze minor werk je aan het ontwikkelen van internationale competenties (iCOMS) op basis van deze thema’s:

  • Persoonlijke Groei
  • Interculturele Competentie
  • Taalvaardigheid
  • Internationale betrokkenheid
  • Internationale vakkennis

Aanvullende informatie

Let op: De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Opleiding tot Verpleegkundige Breda (HBOV-B)

of

Opleiding tot Fysiotherapeut (FT-B)

of

Mens en Techniek (MT)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Ingangseisen

Toelatingseis: propedeuse-examen en eventuele stageperiode(n) behaald. Deze minor is voor 3e- en 4e-jaars HBO-studenten. Voor studenten is een intakegesprek met de minorcoördinator noodzakelijk, voorafgaande aan de inschrijving, om in te schatten in hoeverre de student in staat is zelfstandig een opdrachtgever te organiseren en de student te wijzen op de grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gedurende het proces. Natuurlijk krijgen alle inschrijvers zo snel mogelijk bericht.

Toetsing

De minor wordt onder andere afgesloten met een presentatie en een beoordeling van het kwaliteitsverbeterplan i.c.m. het product.