Kies op maat

Inloggen Menu

Software architectuur

Je verdiept je in het maken van grote applicaties m.b.v. in de literatuur gedefinieerde datastructuren, algoritmes, patronen en architecturen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de creatie van computer games. Wat je leert, pas je toe in talen als C# en Java. Je combineert deze kennis in een omvangrijk C++-project. 

De minor bestaat uit 2 perioodes van 10 weken, met de volgende inhoud:

Eerste periode

 • (4 EC) Project Voorbereiding: onderzoek van het probleem, ontwerp en prototyping.
 • (3 EC) Datastructuren & Algoritmiek: behandeling van geavanceerde algoritmes en datastructuren
 • (3 EC) Architectuur: software–architecturen van onder andere computer games, veel gebruikte design patterns met geavanceerde implementaties
 • (4 EC) C++ 1: Een introductie van de programmeertaal startend vanuit kennis van objectgeoriënteerde talen zoals Java en C#.
 • (1 EC) Vrije studieruimte (VSR)

 

Tweede periode

 • (5 EC) Project Realisatie
 • (3 EC) Kunstmatig intelligentie: Wat is AI, rol ervan in een game en technieken
 • (4 EC) C++ 2 (verdieping)
 • (2 EC) Lineaire algebra: wiskunde ter ondersteuning van het maken van een game
 • (2 EC) Optioneel vak (Om evt de 2 EC VSR in te vullen):
  • Operating Systems: geheugenmanagement, schijfmanagement, procesbeheer, virtualisatie
 • (1 EC) Vrije Studieruimte (VSR)

Leerdoelen

  Er wordt gewerkt aan de volgende competenties:

 • Het ontwerpen en bouwen van geavanceerde software applicaties, bijvoorbeeld computer games.
 • Toepassen van de huidige kennis van algoritmiek en datastructuren.
 • Op correcte wijze selecteren en realiseren van design patterns.
 • De geavanceerde taal C++ wordt toegepast. Aandachtspunten zoals het gebruik van het computergeheugen komen zeker ook aan bod.

De minor is een verdiepingsminor voor software developers: ontwerp en bouw van software-applicaties staan centraal. Het is vooral belangrijk dat je het technisch ontwerpen en realiseren van applicaties leuk en interessant vindt. Een toepassingsgebied is het creëeren van een computer game.

Aanvullende informatie

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Informatica Den Bosch (I-H)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Ingangseisen

 • Wezenlijke beheersing van 1 of meer OO-programmeertalen (met name Java en/of C#) 2 jaar ervaring of meer.
 • Wezenlijke beheersing van de modelleer- en ontwerptechniek UML,  2 jaar ervaring of meer.
 • Toelating mogelijk na ingangstoets

Toetsing

De toetsing varieert per onderwijseenheid en omvat o.a. presentaties, software, opdrachten, werkstukken en tentamens.

Rooster

De minor wordt in voltijd aangeboden in 's Hertogenbosch.