Kies op maat

Inloggen Menu

Vrije minor

Deze vrije minor biedt jou de mogelijkheid om op een lean manier aan échte problemen van echte opdrachtgevers te werken in een bedrijfsmatige context.

Dit doe jij vanuit jouw bedrijfsmatige of innovatieve achtergrond waarvoor je nu bent opgeleid, samen met technisch gespecialiseerde studenten. Dit zorgt ervoor dat je niet alleen oplossingen gaat bedenken voor de vraagstelling die er ligt. Je gaat in een team met met techneuten en creatieven werken aan het écht uitvoeren van die oplossing tot een ‘proof-of-concept’ (POC) of Minium Viable Product (MVP).

Je gaat werken aan innovatieve oplossingen uit onder andere denen Internet of Things en Smart City, maar ook gaming, robotica of VR. En dan ook nog eens op een werkomgeving op een externe lablocatie buiten het onderwijsgebouw. Je werkt direct samen met overheid en bedrijfsleven aan echte opdrachten met echte impact. Deze contacten worden je aangereikt maar je zult ook met je groep nieuwe contacten gaan aanhaken.

Je haalt dus je studiepunten én werkt aan je persoonlijke profilering, netwerk en CV tegelijkertijd.

Je werkt in een multidisciplinair team. Iedere deelnemer gaat zijn/haar bijdrage aan de oplossing leveren vanuit het eigen vakgebied en vanuit de eigen voorkeuren. Juist het combineren van de eigen bijdragen maakt de oplossing die je gaat bedenken sterker. Dit vraagt om professionals die problemen vanuit verschillende perspectieven kunnen bekijken.

We werken in deze minor niet met lessen die je verplicht moet volgen, er is veel tijd voor werken aan de opdrachten en er is minimaal ballast. Wel is er veel professionele coaching en expertise beschikbaar en zijn er enkele ondersteunende workshops gepland. We spreken elkaar aan op een professionele houding.

In een intensieve samenwerking werken jij en jouw teamleden naar het opleveren van een (min of meer) werkend prototype.

 • het doel is om in een aantal iteraties een prototype of proof of concept op te leveren op basis van van een open en breed geformuleerde vraag vanuit de opdrachtgever.
 • Het prototype ontwikkel je in een ontwerpproces wat start met vraagarticulatie, afbakening door o.a. onderzoek bij stakeholders, en eerste prototypjes die je test en waar nodig verbeterd.
 • geen waterval-’aanpak’ of ‘langslepend' project: snel resultaat
 • na iedere iteratie heroverwegen we de prioriteiten
 • op het einde van de week bespreek je met elkaar wat de week heeft opgeleverd, en wat dat betekent voor de volgende sprint
 • we werken dus zo agile als nodig en zo flexibel als mogelijk.
WAT KAN IN DEZE MINOR WEL, WAT IN AL DIE ANDERE MINOREN NIET KAN...

A - Je kan écht op jouw vakgebied de specialist zijn.

 • Je gaat een grotere rol nemen dan dat je normaal hebt in een team van studiegenoten vanuit jouw opleiding.
 • je staat vanuit je eigen vakgebied aan het begin van het proces, denkt mee, geeft input, oefent invloed uit. Jouw input is direct belangrijk, om het project mee richting te geven en te ‘sturen’ vanuit jouw vakkennis.

B - Je kan over de grenzen van jouw vakgebied heen kijken

 • je werkt samen met andere studenten, iedereen vanuit de eigen voorkeuren en kennis; dat zorgt voor een dynamische mix van expertise
 • In een multidisciplinair team kan je complexere problemen oplossen dan vanuit je eigen vakgebied alleen.

C - Dit begeleiden we met vakprofessionals op de onderdelen die nodig zijn om de projecten succesvol uit te voeren.

 • Je werkt aan opdrachten uit de échte wereld, echte problemen die echte oplossingen nodig hebben
 • Iedereen die betrokken is is gemotiveerd om goede oplossingen te bedenken en bouwen
 • Hierbij heb je heel veel ruimte voor eigen inbreng.

 

 

 

Leerdoelen

Jij werkt mee in een mutidisciplinair team aan een project voor een opdrachtgever, zodanig dat je met jouw kennis en vaardigheden meerwaarde realiseert voor je team en voor het oplossen van het vraagstuk.  

Aanvullende informatie

Klik op minormagazine voor meer informatie over minors van de Academie van Industrie en Informatica, Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch.

Ingangseisen

De minor biedt ruimte voor maximaal 60 studenten. De minor bestaat voor een groot gedeelte uit technisch en creatief georiënteerde studenten van de opleidingen Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Informatica, Technische Informatica en Communication & Multimedia Design. Jij sluit hierop aan met jouw bedrijfskundige of innovatie-gerichte opleiding en interesse. Je hebt jouw derde studiejaar bij een hbo-instelling doorlopen.

Toetsing

Toetsing zal plaatsvinden in de vorm van een eind-assessment op het einde van de minor. Tussendoor vinden presentaties en demo’s plaats aan de opdrachtgevers, begeleiding en stakeholders.

Rooster

Er is geen rooster, we verwachten dat je (ongeveer) de werkweek als een professional aan de opdrachten die er liggen werkt. De minor gaat van start in september. De duur van de minor is een half jaar, en beslaat twee onderwijsperiodes. Waar nodig worden er ondersteunende workshops georganiseerd.