Kies op maat

Inloggen Menu

Offshore Engineering

De Nederlandse offshore branche is toonaangevend in de wereld. Bedrijven in deze branche houden zich bezig met diepzeemijnbouw, olie- en gaswinning, zwaar transport, grote Offshore constructies en met het plaatsen van windmolenparken op zee. Nederland telt zo’n 300 toeleverende bedrijven voor de offshore die allemaal springen om goed opgeleide technici

Het bijzondere aan deze Minor is dat alle vakken worden gegeven door professionals van deze bedrijven. Hierdoor wordt de meest actuele stand der techniek overgebracht op de student. Ook alle projecten zijn actuele vraagstukken uit het offshore bedrijfsleven. Door zowel de gastcolleges als de excursies krijg je een duidelijk beeld van de praktijk.

De opbouw in van de Minor:

De Minor Offshore Engineering  bestaat uit 2 blokken van elk 10 weken. Per blok zijn er 3 vakken, te weten Constructions, Floating Operations en Renewable Energy. 50% van de tijd wordt besteed aan de vakken, gegeven door professionals uit het bedrijfsleven. 40% van de tijd werk je aan praktische projecten uit de offshore branche en de overige 10% wordt besteed aan algemene beroepsvaardigheden.

Alle projecten zijn vraagstukken uit het bedrijfsleven. Bij het uitvoeren van een project werk je in een groep van 3 tot 5 studenten. Sommige projecten zijn multidisciplinair, omdat je samenwerkt met studenten met een achtergrond in de werktuigbouwkunde, civiele techniek, elektrotechniek, maritieme techniek, etc. Het project wordt in nauwe samenwerking met de bedrijven uitgevoerd. Hierbij kom je ook bij het bedrijf zelf te zitten. De projecten worden afgerond met een presentatie voor zowel je collega studenten alsook alle betrokken bedrijven.

In samenwerking met diverse andere hogescholen vindt ook het Offshore symposium plaats met lezingen, workshops en netwerk-mogelijkheid. Komend jaar zal dit in Vlissingen zijn. Dit is ook onderdeel van de minor

Door de sterke interactie met de circa 30 deelnemende bedrijven, maak je uitgebreid kennis met de specifieke activiteiten van elk bedrijf. Hierdoor krijg je een goed overzicht van de totale offshore branche. Zo kun je laagdrempelig in contact komen met een bedrijf in de offshore industrie voor je afstudeerstage en wellicht later als professional.

Bedrijfsdeelname en expertise:  

 • AllSEAS:  Pijpenleggen op de zeebodem
 • BOSCH REXROTH: Hydrauliek  positionering practicum
 • DOCKWISE: Stabiliteit en afzinkbare transportschepen
 • IRO, IMPROVIA: Olie en Gas
 • IHC Merwede: Deep sea mining en plaatsen van windmolens op zee
 • TIDEWAY,BOSKALIS, SEAWAY HEAVY LIFTING , grondwerk, fundatie tbv Offshore constructies
 • IV, ALLSEAS, constructies, Top-sites ontwerp
 • DEME Group Hydravision: Baggertechnologie
 • WÄRTSILÄ, DAMEN SHIPYARD: Voortstuwing en stroming
 • ENECO, ROYALHASKING DHV, VAN OORD, VENTOLINES, TENNET, NKT, DEUTSCHE WINDTECHNIK; Windmolens op zee
 • BLUE WATER, MARIN, ECOVAT, ENEXIS; Duurzame energie van zee.

Gastcolleges:

 • ALLSEAS: Offshore Safety
 • BAKKER SLIEDRECHT: Positionering op zee DP1,2,3, diesel elektrische voortstuwing
 • GREEN GIRAFF; Financiering van duurzame energie projecten
 • DAMEN; Submarines
 • GOOD FUELS; Duurzame brandstoffen voor scheepvaart

Excursies:

 • DELTA: Offshore trainingen
 • HUISMAN: Hijswerktuigen fabrieksbezoek
 • ALLSEAS, Pijpleg schip bezoek
 • IHC Merwede: Offshore scheepsbouw werf bezoek
 • DAMEN Shipyards: Scheepsbouw werf bezoek
 • KROHNE Oil & Gas
 • BOSKALIS, Project bezoek
 • DELTARES; Wave simulation scale modeling
 • LAGERWEY; Windmolen fabrikant

 (alle namen en onderdelen onder voorbehoud)

Leerdoelen

De Minor Offshore Engineering is een verbredende Minor. In deze Minor krijg je een compleet overzicht van de activiteiten binnen de offshore branche. Ook leer je waar elk bedrijf zich mee bezig houdt.

Inhoudelijk is de Minor toegespitst op de offshore industrie, maar de leerdoelen zijn generiek:

 • Je leert een vraagstuk inhoudelijk te doorgronden: begrijpen wat er wordt gevraagd.
 • Vervolgens leer je hoe je de het vraagstuk moet analyseren.
 • Soms is voor een goede analyse een simulatie nodig.
 • Het bedenken van meerdere concepten is nodig om een goede keuze te maken voor een passende oplossing.
 • In de meeste projecten, wordt één van de concepten uitgewerkt tot een ontwerp.
 • In sommige gevallen wordt ook gekeken naar besturing en automatisering.

Aanvullende informatie

 

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Werktuigbouwkunde Den Bosch (WTB-H)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Ingangseisen

Je studeert bij voorkeur Werktuigbouwkunde of bij een andere  daaraan verwante opleiding. Basiskennis van wiskunde, mechanica, dynamica en stromingsleer zijn onontbeerlijk voor het succesvol kunnen afronden van deze minor. De volgende onderwerpen dien je tenminste te beheersen (HBO jaar 2 niveau):

Wiskunde: Rekenvaardigheden, goniometrische functies, logaritmische functies en exponentiële functies, differentiëren, integreren

Statica: Opstellen van vrij lichaam schema’s, berekenen van krachten en momenten evenwicht, berekenen van  vakwerkconstructies

Sterkteleer: Spannings- en vervormingsleer toegepast op balkconstructies onderhevig aan axiale -, buig -, torsie - en afschuifbelasting.                           Eenvoudige knikberekeningen aan kolommen en staafconstructies

Dynamica: Opstellen van kinetische en dynamische bewegingsvergelijkingen bij starre lichamen (rechtlijnig en kromlijnig), harmonische bewegingen

Stromingsleer: Hydrostatica, massabalans, wet van Bernoulli, stroming met wrijving.

Verder is vereist: je hebt je propedeuse behaald en je stage afgerond.

Toetsing

Tentamens en verslagen van vakken en practica.

Verslagen en presentaties van projecten.

Literatuur

Wiskunde: Toegepaste wiskunde 1: Blankespoor, J. H. e.a.

Statica: R.C. Hibbeler 12e druk en hoger, uitgeverij Pearson

Sterkteleer: R.C. Hibbeler   8e druk en hoger, uitgeverij Pearson

Rooster

De minor wordt in voltijd aangeboden bij Avans hogeschool in 's-Hertogenbosch.