Kies op maat

Inloggen Menu

Arts & Humanity

Deze minor van de Akademie voor Kunst en Vormgeving St.Joost draait om engagement. Wat zijn jouw idealen voor de samenleving? Wat kun jij als creatief maker of denker doen om de wereld te verbeteren? Hoe creëer je impact? Hoe zet je verandering in gang? Hoe kun je samen met anderen iets bereiken dat jouw individuele mogelijkheden overstijgt?

Interdisciplinaire samenwerking
In deze minor werk je samen met studenten van andere studies. In teams doe je onderzoek en maak je werk. Je leert effectief gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Aan het einde van de minor organiseer je met de hele groep een presentatie of expositie op een locatie buiten de academie. De afgelopen jaren waren er presentaties bij Electron in Breda, bij Fotodok in Utrecht en bij het Humanity House in Den Haag.

Externe partijen
In deze minor werk je samen met externe partijen. De afgelopen jaren waren dat onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst, en de politie. Het project met de IND ging over de vluchtelingencrisis. Het project met de politie ging over polarisatie in de samenleving. Tijdens de minor leer je om vraagstukken van de partners te verbinden aan jouw eigen interesses en voorwaarden. Ook leer je op professionele wijze te communiceren en presenteren.

Theorie
In de theorielessen ga je op zoek naar een eigen invulling van het begrip ‘engagement’. Je verdiept je in de achtergronden van het nieuws. Je volgt lessen politieke filosofie en ethiek. Je maakt kennis met geëngageerde filmmakers, fotografen, illustratoren, ontwerpers en kunstenaars.

Onderzoek
Tijdens de minor doe je veel onderzoek. Je onderzoek is beeldend: tekenen, fotograferen, materiaalexperimenten doen, nieuwe technieken uitproberen, enz. En je onderzoek is talig: werk analyseren, teksten bestuderen, interviewen, discussiëren, reflecteren, enz.

Begeleiding
Docenten uit verschillende artistieke vakgebieden, zoals beeldende kunst, illustratie, animatie, fotografie, film, grafisch of ruimtelijk ontwerp begeleiden je tijdens de minor. Ook volg je lezingen en workshops van gastdocenten.

Leerdoelen

In de minor Arts & Humanity leer je:

  • als beeldmaker ingaan op actuele, maatschappelijke vraagstukken,
  • productief samenwerken met studenten van andere disciplines,
  • professioneel samenwerken met externe partijen,
  • verschillende vormen van beeldend en theoretisch onderzoek toepassen,
  • reflecteren op jouw artistieke of professionele positie.

Aanvullende informatie

De voertaal van de minor Arts & Humanity is Nederlands.

Je volgt deze minor op de locatie van AKV|St.Joost in Breda. Kijk voor meer informatie op akvstjoost.nl.

Deze minor heeft een beperkt aantal plaatsen. Stuur voordat je je aanmeldt een mail naar minorinschrijving.akvstjoost@avans.nl. Je hoort dan of er plaats beschikbaar is en je ontvangt informatie over de toelatingsprocedure. Vermeld duidelijk welke minor je wilt volgen.

Ingangseisen

  • Je studeert Beeldende Kunst, Vormgeving, CMD, Journalistiek, Cultuurwetenschappen, Sociologie, Politicologie of je volgt een aanverwante opleiding.
  • Je hebt je propedeuse behaald.
  • Je bent creatief en hebt beeldend vermogen.
  • Je hebt belangstelling voor maatschappelijke onderwerpen.
  • Je hebt een actieve houding en staat open voor samenwerking.

Selectie vindt plaats op basis van een portfolio en motivatiebrief.

Toetsing

Halverwege de minor voer je een voortgangsgesprek. Je krijgt dan feedback op je studieproces en je verneemt wat je nog moet doen om het eindniveau te behalen. Je sluit de minor af met een beoordeling op vijf toetsonderdelen: onderzoek, werk, positionering, presentatie en professionaliteit.