Kies op maat

Inloggen Menu

Arts & Humanity

Deze minor van St.Joost School of Art & Design draait om engagement. Wat zijn jouw idealen voor de samenleving? Wat kun jij, als kunstenaar of vormgever, doen om de wereld te verbeteren? Hoe creëer je impact? Hoe zet je verandering in gang? Hoe kun je samen met anderen iets bereiken dat jouw individuele mogelijkheden overstijgt?

Interdisciplinaire samenwerking

In deze minor werk je samen met studenten van andere disciplines. In teams doe je onderzoek en maak je werk. Je leert om effectief gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Verder organiseer je met de hele groep een presentatie of expositie op een locatie buiten de academie. De afgelopen jaren waren er presentaties bij Electron in Breda, Fotodok in Utrecht, het Humanity House in Den Haag en het Paleis van Justitie in 's-Hertogenbosch.

Externe partijen

Bij Arts & Humanity werk je ook samen met externe partijen. De afgelopen jaren waren dat o.a. de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de politie en de rechtbank Oost-Brabant. De studenten maakten werk over de vluchtelingencrisis, polarisatie en het recht. Tijdens de minor leer je om dergelijke samenwerkingen professioneel aan te pakken, vanuit jouw eigen interesses en voorwaarden.

Theorie

In de theorielessen ga je op zoek naar een eigen invulling van het begrip "engagement". Je verdiept je in de achtergronden van het nieuws. Je volgt lessen politieke filosofie en ethiek. Je maakt kennis met geëngageerde filmmakers, fotografen, illustratoren, ontwerpers en kunstenaars.

Onderzoek

Tijdens de minor doe je veel onderzoek. Je onderzoek is beeldend: tekenen, fotograferen, materiaalexperimenten doen, nieuwe technieken uitproberen, enz. En je onderzoek is talig: werk analyseren, teksten bestuderen, interviewen, discussiëren, reflecteren, enz.

Begeleiding

Je wordt begeleid door docenten uit verschillende artistieke vakgebieden, zoals beeldende kunst, illustratie, animatie, fotografie, film, grafisch of ruimtelijk ontwerp. Ook volg je lezingen en workshops van gastdocenten.

Leerdoelen

In de minor Arts & Humanity leer je:

 • als beeldmaker ingaan op actuele, maatschappelijke vraagstukken,
 • productief samenwerken met studenten van andere disciplines,
 • professioneel samenwerken met externe partijen,
 • verschillende vormen van beeldend en theoretisch onderzoek toepassen,
 • reflecteren op jouw artistieke of professionele positie.

Ingangseisen

 • Je voelt je betrokken bij maatschappelijke kwesties.
 • Je beschikt over voldoende creativiteit en beeldend vermogen.
 • Je hebt een actieve houding en staat open voor samenwerking.
 • Je studeert Beeldende Kunst, Vormgeving, CMD, Journalistiek, Cultuurwetenschappen, Sociologie, Politicologie of je volgt een aanverwante opleiding.
 • Je hebt je propedeuse behaald.

Selectie vindt plaats op basis van een portfolio en motivatiebrief. Als je je hebt aangemeld, ontvang je meer informatie hierover.

Rooster

Het programma van Arts & Humanity is full-time. Per week heb je ongeveer drie dagen onderwijs. Daarnaast werk je zelfstandig aan de projecten.

Toetsing

Bij Arts & Humanity is de toetsing integraal. Aan het einde van minor word je beoordeeld op:

 • onderzoek (8 EC)
 • werk (10 EC)
 • positionering (4 EC)
 • presentatie (4 EC)
 • professionaliteit (4 EC)

Bij de eindbeoordeling wordt gekeken naar het niveau van je werk, je onderzoek en je bijdrage tijdens de lessen.

Halverwege het programma voer je een voortgangsgesprek. Je ontvangt dan feedback en je verneemt wat je nog moet doen om het eindniveau te behalen.

Aanvullende informatie

Arts & Humanity is ook toegankelijk voor studenten uit het buitenland. Als er buitenlandse deelnemers zijn, is het onderwijs Engelstalig.

Er is een syllabus met meer informatie over de minor Arts & Humanity. Deze is te vinden op de website van St.Joost.

Het aantal plaatsen is beperkt. Stuur voordat je je aanmeldt een mail naar minorinschrijving.akvstjoost@avans.nl. Je ontvangt dan direct al informatie over de toelatingsprocedure. Vermeld duidelijk welke minor je wilt volgen.