Kies op maat

Login Menu

Arts & Urbanism

In deze minor van de Akademie voor Kunst en Vormgeving St.Joost kijk je met nieuwe ogen naar de stad. Op welke manieren kun je het stedelijk leven in beeld brengen? Hoe kun jij als vormgever of kunstenaar invloed uitoefenen op wat er in de stad gebeurt? Wat is jouw visie op de stad van de toekomst? Hoe bouw je een duurzame stad, waarin afval niet meer bestaat?

Interdisciplinaire samenwerking
In deze minor werk je samen met studenten van andere studies. In teams doe je onderzoek en maak je werk. Je leert effectief gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Aan het einde van de minor organiseer je met de hele groep een expositie op een locatie buiten de academie. De afgelopen jaren waren er presentaties bij De Tramkade in Den Bosch en op de Dutch Design Week in Eindhoven.

Externe partijen
In deze minor werk je samen met externe partijen. De afgelopen jaren waren dat Provincie Noord-Brabant en woonlab Minitopia. Om je ideeën en toetsen en verder te ontwikkelen voer je gesprekken met bijvoorbeeld beleidsmakers, planologen en stedenbouwkundigen. Je leert op professionele wijze te communiceren en te presenteren.

Theorie
De theorielessen bieden je nieuwe perspectieven op de stad en verstedelijking. Je onderzoekt hoe kunstenaars en ontwerpers de stad hebben verbeeld en beïnvloed. Onderwerpen zijn onder meer: de openbare en publieke ruimte, Street Photography, de gedroomde stad, New Urbanism en Bottom-Up Urbanism.

Onderzoek
Tijdens de minor doe je veel onderzoek. Je onderzoek is beeldend: tekenen, fotograferen, materiaalexperimenten doen, nieuwe technieken uitproberen, enz. En je onderzoek is talig: werk analyseren, teksten bestuderen, interviewen, discussiëren, reflecteren, enz.

Begeleiding
Docenten uit verschillende artistieke vakgebieden, zoals beeldende kunst, illustratie, animatie, fotografie, film, grafisch of ruimtelijk ontwerp begeleiden je tijdens de minor. Ook volg je lezingen en workshops van gastdocenten.

Leerdoelen

In de minor Arts & Urbanism leer je:

  • als beeldmaker ingaan op actuele, maatschappelijke vraagstukken,
  • productief samenwerken met studenten van andere disciplines,
  • professioneel samenwerken met externe partijen,
  • verschillende vormen van beeldend en theoretisch onderzoek toepassen,
  • reflecteren op jouw artistieke of professionele positie.

Aanvullende informatie

De voertaal van de minor Arts & Urbanism is Engels.

Je volgt deze minor op de locatie van AKV|St.Joost in Den Bosch. Kijk voor meer informatie op akvstjoost.nl.

Deze minor heeft een beperkt aantal plaatsen. Stuur voordat je je aanmeldt een mail naar minorinschrijving.akvstjoost@avans.nl. Je hoort dan of er plaats beschikbaar is en je ontvangt informatie over de toelatingsprocedure. Vermeld duidelijk welke minor je wilt volgen.

Ingangseisen

  • Je studeert Beeldende Kunst, Vormgeving, CMD, Journalistiek, Planologie, Bouwkunde, Architectuur of je volgt een aanverwante opleiding.
  • Je hebt je propedeuse behaald.
  • Je┬ábent creatief en hebt beeldend vermogen.
  • Je hebt belangstelling voor maatschappelijke onderwerpen.
  • Je hebt een actieve houding en staat open voor samenwerking.

Selectie vindt plaats op basis van een portfolio en motivatiebrief.

Toetsing

Halverwege de minor voer je een voortgangsgesprek. Je krijgt dan feedback op je werkproces en je verneemt wat je nog moet doen om het eindniveau te behalen. Aan het einde van de minor word je beoordeeld op vijf toetsonderdelen: onderzoek, werk, positionering, presentatie en professionaliteit.