Kies op maat

Login Menu

Interdisciplinary Consultancy (open voor alle studies)

Jij wilt topconsultant worden in jouw vakgebied. Kies dan voor de minor Interdisciplinary Consultancy waar je de kneepjes van het vak leert.

Trends als out-of-the-box-denken, innoveren en creatieve oplossingen aandragen zijn niet meer weg te denken binnen consultancy. Deze komen dan ook zeker aan bod tijdens deze minor, waar je met een concrete opdracht uit het bedrijfsleven aan de slag gaat. Met 4 studenten van verschillende opleidingen werk je aan de opdracht. Ieder kijkt vanuit zijn eigen expertise naar het probleem en naar een oplossing. Hierdoor kom je tot vernieuwende ideeën. Je krijgt hierbij begeleiding van een docent van het Avans Ondernemerscentrum.


INHOUD
Je krijgt campfire stories, trainingen op het gebied van onderzoek, je werkt aan projecten en je leert in de praktijk.

Je oefent met het:
• voeren van een intakegesprek met de opdrachtgever
• afbakenen en helder krijgen van het vraagstuk
• toepassen van onderzoeksmethoden
• analyseren van de gevonden data
• formuleren van oplossingen en adviezen
• presenteren van het advies

PROGRAMMA
De minor duurt 20 weken. 2 vaste dagen per week werk je bij het Avans Ondernemerscentrum. En 1 dag in de week ben je met je groepje op locatie bij de opdrachtgever. Dit is altijd in overleg met de opdrachtgever. De andere 2 dagen ga je aan de slag met het ontwikkelen van verschillende competenties. Daarnaast blijf je de hele periode in contact met studenten en docenten via de eigen Virtual Learning Community.

Behalve de groepsopdracht breng je ook een individueel deeladvies uit vanuit je eigen vakgebied. Aan dit advies besteed je ongeveer 80 uur.

Voor een betere indruk van de minor bezoek je onze website en bekijk je ons voorlichtingsfilmpje.

Leerdoelen

De volgende competenties staan centraal tijdens deze minor:

• multidisciplinaire expertise toepassen, zelfstandig alsmede t.b.v. samenwerking en integratie
• methoden van onderzoek toepassen
• analytisch vermogen inzetten bij concrete problemen in de beroepspraktijk
• een adviestraject managen
• richting geven aan de eigen ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding

Bovenstaande competenties zijn afgeleid uit de Dublin descriptoren, de Europees gehanteerde standaard, en standaard die in Nederland wordt gehanteerd: de zgn. HBO standaard. Je bent zelf in charge om aan te tonen welk niveau per competentie je bezit.

Aanvullende informatie

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Business IT & Management Breda (BI-B)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Bij voldoende aanmeldingen gaan we ook van start met de minor in Den Bosch. 
Daarnaast starten we, bij voldoende aanmeldingen, met een international classroom parallel aan de Nederlandstalige groep.

Voor vragen kun je terecht bij het Avans Ondernemerscentrum 

Klik hier om je aan te melden.

Avans Hogeschool - Avans Ondernemerscentrum HA024
Hogeschoollaan 1
4818 CR  Breda

Avans Hogeschool - Avans Ondernemerscentrum OG228
Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch

Ingangseisen

Deze minor staat open voor alle studenten. 

Er worden stevige competenties en een enorm enthousiasme van je verwacht, daarom houden we met iedereen een individueel intakegesprek.

Inschrijven kan tot 1 juli 2018 .

De minor Interdisciplinary Consultancy loopt van februari tot en met juni en van september tot en met januari. Per periode is er plaats voor ongeveer 30 studenten.

Deze minor wordt zowel Nederlandstalig als Engelstalig aangeboven bij voldoende aanmeldingen. Deelname aan de international classroom als Nederlandstalige student is gelimiteerd. Tijdens de intake kun je je interesse voor de international classroom aangeven.

De minor wordt gegeven bij het Avans Ondernemerscentrum in Breda.

Toetsing

Toetsing van de competenties vindt plaats middels integratieve assessments, een halverwege en een op het einde van de minor.  Uitgangspunt van de VAL methodiek is dat de student zelf de assessor moet overtuigen van het niveau waar hij/zij staat per competentie. De VLC en het materiaal wat gedurende de periode gemaakt is, kunnen hierbij helpen.