Kies op maat

Inloggen Menu

Avans Innovative Studio - 30 ECTS

Kom langs in de Studio! Kijk voor een eerste indruk op Instagram @avansinnovativestudio of bekijk de Video over Avans Innovative Studio

In deze minor geen reguliere vakken, geen regulier klaslokaal en ook geen gewone toetsen. Wat je wel krijgt zijn studio's, een open en vrije werkomgeving en wisselende vragen uit de praktijk. Je leert door te doen en ontwerpt en maakt steeds binnen 2 weken een tastbaar product en concept. De meerwaarde zit in een mix van studenten, echt interdisciplinair dus, de samenwerking met experts en docenten en de snelheid waarmee vragen worden opgelost. Je bedenkt het niet alleen, maar maakt het ook echt.

Leerdoelen

Je duikt in een breed spectrum van onderwerpen afhankelijk van opdrachtgevers en de vraagstukken die zij voorleggen. Je rekt je verbeelding op, leert nieuwe manieren van kijken aan en al doende verwerf je waardevolle kennis en vaardigheden. Je werkt aan de competenties realisatiekracht, creatief denken,  probleemoplossend vermogen, interdisciplinair samenwerken, innovatiekracht, reflectief vermogen en professioneel handelen. In deze minor leer je, afhankelijk van de betrokken bedrijven en organisaties meer over:

  • Wetenschap, engineering, media, computerprogrammeren, elektronica, product design, fashion design, muziek, kunst, film, animaties en documentaires maken;
  • Kritisch denkvermogen;
  • Creatief problemen oplossen;
  • Interdisciplinair samenwerken en co-creëren;
  • Het inzetten van technieken en technologieën;
  • Innovatief productdesign en ontwerpprocessen;
  • Het realiseren van een product en concept in een heel korte tijd;
  • Het toepassen van sociale en culturele vaardigheden.

Ingangseisen

Er zijn geen specifieke ingangseisen. Met iedereen vindt wel een intakegesprek plaats om verwachtingen af te stemmen.

We streven er naar zoveel mogelijk verschillende opleidingen in de minor bij elkaar te brengen.

Het maximaal aantal deelnemers aan Avans Innovative Studio varieert per periode. Check bij innovativestudio@avans.nl voor de actuele stand van zaken.

Algemene informatie

Taal: Nederlands / Engels bij deelname buitenlandse studenten.

ECTS: 30

Duur:  20 weken (een semester)

Locatie: Beverweg 2 tegenover de Avans locatie Hogeschoollaan 1 Breda. De Studio is zoveel mogelijk offline!

Meer informatie: Esther Fijneman, innovativestudio@avans.nl

Literatuur

De literatuur die je gebruikt bepaal je tijdens de studio

Rooster

Maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 15.30 uur.

Je start de minor met een PreCamp waarin je vaardigheden leert om je ideeën en concepten op verschillende manieren te realiseren en vorm te geven. En om te werken volgens het Studio concept. Daarna ga je aan de slag met de eerste studio van twee weken, ondersteund door een coach, opdrachtgever en expert(s). Benodigde kennis en vaardigheden worden just-in-time aangeboden. De concrete inhoud verschilt per studio. Ook de ideeën en oplossingen die ontwikkeld worden bepalen de inhoud.

Tijdens de minor doorloop je minimaal zes studio’s, een PreCamp week, een ProCamp week (voor gevorderden) en presenteer je je werk tijdens een finale expositie.

Toetsing

Per studio maak je na enkele prototypes, een "eindproduct". Tijdens dit proces houd je nauwgezet bij welke beslissingen je neemt, hoe deze uitpakken en hoe je switcht in oplossingsrichtingen. Je vult met je projectgroep (3 à 4 personen) dagelijks een projectblog met beeld en tekst. Je ontvangt veelvuldig feedback van zowel opdrachtgevers, je medestudenten als de studiocoaches. Uiteindelijk word je beoordeeld op jouw persoonlijke groei gedurende de hele studioperiode op een zevental competenties: realisatiekracht, probleemoplossend vermogen, creatief denken, innovatiekracht, interdisciplinair samenwerken, reflectieve professional en professioneel handelen. De beoordeling vindt plaats op basis van je portfolio, een eindexpo en een assessmentgesprek.

Aanvullende informatie

Let op:

Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Business Innovation Den Bosch (BINNO-H)

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

De lokatie van Business Innovation (Den Bosch) wijkt dus af van die van Avans Innovative Studio. AIS heeft een eigen Studioruimte in Breda!