Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Hoogbegaafdheid 20-21

de minor Hoogbegaafdheid is gericht op de specifieke begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

Leerdoelen

- Het verbreden van de eigen kennis op het gebied van hoogbegaafdheid.

- Het doen van onderzoek waarbij je een innovatieve oplossing vindt voor een praktijkprobleem op een basisschool.  

- Het toepassen van kennis en vaardigheden tijdens het werken met hoogbegaafde kinderen in geïntegreerde lessen op een basisschool.

- Het vergroten van het didactisch repertoire voor het ontwerpen en uitvoeren van lesactiviteiten voor hoogbegaafde kinderen en het differentiëren van activiteiten tijdens de lessen.  

Ingangseisen

- Je bent student aan een lerarenopleiding (basisonderwijs of voortgezet onderwijs);

-Je beschikt over relevante pedagogische en didactische competenties;

- Je hebt affiniteit met het werken met hoogbegaafde kinderen.

Toetsing

Een onderzoeksverslag.

Een stagebeoordeling.

 

Het cijfer van de beoordeling op de stageschool telt voorwaardelijk mee.

Literatuur

Drent. S. & Gerven, E. van (2012). Passend onderwijs voor begaafde leerlingen. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Rooster

Lessen:

 Op dinsdag- en donderdagavond van 18.45-22.00.

Stage:

Een voltijdstudent loopt 2,5 dag per week stage, een deeltijdstudent 1 dag.