Kies op maat

Inloggen Menu

Minor Bewegingsonderwijs

In deze minor worden drie blokken aangeboden van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs.als je deze minor met een voldoende afsluit dan heb je de bevoegdheid voor het geven van bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8.

De minor omvat 20 weken in periode 1 en 2 van collegejaar 2019-2020.

De week bestaat uit drie dagdelen les in de zaal. De rest van de week wordt ingevuld met stage, voorbereiding en zelfstudie.  

 

Aanvullende informatie

Het Stagebureau van de pabo Avans regelt de stage bij een van onze opleidingsscholen.

Ingangseisen

Het niveau van de eigen vaardigheid: groep 8+

Dit wordt getest met een intake in de sportzaal van Avans.

Toetsing

Theorietoets en portfolio

Rooster

Drie dagdelen les per week.

5 dagen per week beschikbaar voor stage en zelfstudie.