Kies op maat

Inloggen Menu

DE GGZ AGOOG, DEN BOSCH VOLTIJD

Tijdens de minor De GGZ Agoog ontwikkel je inzicht in psychopathologie en complexe psychiatrische problematiek. Daarnaast vergroot je je sensitiviteit voor de impact daarvan op het individu en zijn omgeving. Je leert om een cliënt inventief te benaderen, op een manier die recht doet aan het probleemoplossend vermogen, de eigenwaarde en identiteit van de cliënt. Bovendien leer je om een best practice te bedenken en uit te voeren waarbij het unieke ontwikkelingsperspectief van de cliënt centraal staat.

De belangrijkste onderwerpen die in deze minor aan bod komen, zijn:

 • volwassenpsychiatrie, inclusief ouderen
 • jeugdpsychiatrie
 • forensische psychiatrie
 • transculturele psychiatrie
 • verslavingszorg
 • dwang, drang en crisisinterventie
 • netwerkbenadering

Programma

De minor De GGZ Agoog bestaat uit 3 leerlijnen:

 • Conceptueel agogische benaderingswijzen
 • Integraal
 • Vaardigheden

In de leerlijn Conceptueel krijg je inzicht in alle veelvoorkomende vormen van psychopathologie bij volwassenen en jeugd uit de DSM-IV-TR en DSM 5. We behandelen diverse theoretische aspecten van onder andere copingstrategieën, rehabilitatie, contextuele benadering, motiverende gespreksvoering en milieutherapie. Ook is er aandacht voor gemengde beelden van psychopathologie. En complicerende aspecten bij een bepaald psychiatrisch beeld, zoals transculturele factoren, delinquentie en crisis.

In de leerlijn Integraal krijg je inzicht in de persoonlijke en sociale impact van psychische en psychiatrische problemen op zowel de cliënt als zijn omgeving.

In de leerlijn Vaardigheden oefen je in methoden en benaderingswijzen voor interventies. Zo vergroot je je handelingsrepertoire. Ook doe je een praktijkopdracht. Je gaat in een groepje van 3 of 4 studenten op zoek naar een complex probleem. Dit ga je analyseren en je biedt een oplossing aan.

Werkvormen

We gebruiken verschillende werkvormen: hoorcolleges, gastcolleges door ervaringsdeskundigen en professionals uit de praktijk, praktijkopdrachten, films en trainingen.

Verschillende visies en benaderingswijzen komen aan bod. Bijvoorbeeld het cliëntperspectief en evidencebased en innovatieve methoden. Je volgt trainingen over motiverende gespreksvoering, groepsbenadering, multiculturaliteit en sociale netwerkanalyse. Ook leer je omgaan met agressie, zelfbeschadiging, suïcidaal gedrag en tegenoverdracht.

Docenten

De docenten hebben ruime ervaring en deskundigheid in de psychiatrie. Je belandt in een studiegroep van ongeveer 15 studenten. Een vaste docent begeleidt jullie bij de trainingen en consultatie bij allerlei opdrachten. 

Leerdoelen

Je ontwikkelt en verwoordt je mening professioneel, kwaliteitsgericht en verantwoord. En vanuit inzicht in mogelijkheden en kwetsbaarheden.

Je hebt kennis van de behandelprincipes van therapeutische milieus die ondersteunen bij verbetering van het persoonlijk en sociaal functioneren op individueel niveau, systeemniveau en groepsniveau.

Bij interdisciplinaire besluitvorming en aansturing kun je je bijdrage onderbouwen vanuit je kennis in psychopathologie en het ontwikkelingsperspectief van de cliënt.

Je kunt de cliënt ondersteunen in het vinden van aanknopingspunten voor zijn gewenste ontwikkeling en gedragsverandering. Zowel bij complexe als comorbide psychopathologie.

Je toont oordeelsvermogen en vindingrijkheid in het vinden van opties en methoden voor behandeling, begeleiding en benadering. Deze stem je af op het cliëntsysteem in de context. Zo mogelijk gebruik je een evidencebased aanpak.

Je hebt inzicht in de persoonlijke en sociale impact van psychische en psychiatrische problematiek op de cliënt en zijn omgeving.

Je herkent copingstrategieën en hun effecten en kunt deze effecten bespreekbaar maken met de betrokkenen.

Je kunt je profileren als sociaal werker met een eigen visie op wat je doet en hoe je dit doet.

Je kunt zodanig inspelen op situaties dat psychisch welzijn wordt bevorderd. En dat doelen worden bereikt in het begeleiden, behandelen en adviseren binnen de ggz.

Je kunt interveniëren en begeleiden bij individuen en groepen, zodat de ander in beweging komt om de gewenste verandering te realiseren.

In crisissituaties kun je begeleiden en de-escaleren.

Je kunt omgaan met chronische problematiek.

Je kunt een stagnatie in de begeleiding of behandeling doorbreken en daarover adviseren aan professionals.

Perspectieven arbeidsmarkt

De praktijk vraagt steeds vaker om registratie als GGZ Agoog. Deze minor is afgesteld op de landelijke eisen om voor de registratie in aanmerking te komen. Je kunt deze minor gebruiken als onderdeel van je registratietraject als GGZ Agoog.

Aanvullende informatie

Voertaal

Nederlands

Start

26 augustus 2019

Let op:

De Avans-opleiding gekoppeld aan de deze minormodule is:

Social Work (SW-H) 

Deze informatie heb je nodig voor de inschrijving in Studielink.

Inschrijven voor deze minor kan van 1 februari tot en met 30 juni a.s. of tot het moment wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Het maximum deelnemers is inmiddels bereikt. Studenten die zich nog aanmelden worden op een wachtlijst geplaatst.

Meer informatie en het complete minoraanbod van ASH vind je hier.

Nog vragen?

Heb je nog vragen, mail dan naar Mari van den Broek via mjl.vandenbroek@avans.nl. Of bel 088  525 66 56.

Ingangseisen

Je bent hbo-student bij Social Work of een verwante opleiding en hebt aantoonbare affiniteit met de doelgroep. Deze minor vraagt veel inzet en lef. Daarnaast heb je basiskennis van psychopathologie.

Voorbeelden van voorkennis:

 • Psychiatrie, van diagnose tot behandeling - Van Deth
 • Psychiatrie voor de sociaal werker - Blanken e.a.

Deze minor is interessant voor jou als jij:

 • interesse hebt in menselijk gedrag, psychiatrie en complexe psychopathologie en benaderingswijzen
 • je wilt bekwamen in een van de werkterreinen van de ggz
 • een actieve en onderzoekende leerhouding aanneemt
 • de minor wilt gebruiken als extra verdieping voor ggz verwante sectoren
 • bereid bent om je eigen kwetsbaarheid te verkennen en zo meer sensitiviteit te ontwikkelen voor de psychische en sociale impact van psychopathologie.

We verwachten met name deelnemers van Social Work en verwante opleidingen.

Toetsing

De toetsen zijn gevarieerd:

 • een klassikale conceptuele casustoets
 • een impactdossier waarin een interview over herstel, een sociale netwerkanalyse en een initiatief in de praktijk op basis van een eigen idee
 • een weergave van de casestudy met presentatie
 • een individuele mondelinge toets

Literatuur

Wordt t.z.t. via www.studystore.nl bekend gemaakt.

Rooster

We zullen proberen de contacttijd zo geconcentreerd mogelijk te roosteren.