Kies op maat

Inloggen Menu

Biobased Chemistry

De  minor biobased chemistry is de specialisatiefase van de major biobased TeCh die voortkomt uit de opleidingen Chemie en Chemische Technologie.

In de minor Biobased Chemistry leer je meer over de chemie die nodig is om stromen biomassa te kunnen analyseren en de losse componenten hiervan chemisch te modificeren tot nieuwe inovatieve producten.

Leerdoelen

18 EC: Voor het project worden een aantal onderwerpen beschikbaar gesteld, die je met een groepje studenten (2 personen) gaat bewerken. Er wordt naar gestreefd om projecten in samenwerking met het beroepenveld en of lectoraten uit te voeren.

2 EC: Cursus Simultane optimalisatie

2 EC: Cursus "Aromatische natuurstoffen"

6 EC: Training Green chemistry

1 EC: Engels

1 EC: Professionele en Persoonlijke Ontwikkeling

Ingangseisen

- Propedeuse gehaald (uitzonderingen zijn ter bespreking door minorcoördinator).

- Praktische laboratoriumvaardigheden in een chemisch lab (verplicht)

- Theoretische basiskennis organische chemie (verplicht)

- Basis analytische chemie (gewenst)

Literatuur

-

Rooster

Deze minor start eind januari en eindigt eind juli.

Toetsing

Voor alle cursussen en trainingen geldt dat er een vorm van toetsing zal plaatsvinden.

Denk hierbij aan: 

-       Schriftelijk tentamen

-       Geven van een presentatie

-       Uitvoeren van een onderzoek

-       Mondeling assessment 

Aanvullende informatie

-