Kies op maat

Login Menu

Biobased Chemistry

De  minor biobased chemistry is de specialisatiefase van de major biobased TeCh die voortkomt uit de opleidingen Chemie en Chemische Technologie.

In de minor Biobased Chemistry leer je meer over de chemie die nodig is om stromen biomassa te kunnen analyseren en de losse componenten hiervan chemisch te modificeren tot nieuwe inovatieve producten.

Leerdoelen

18 EC: Voor het project worden een aantal onderwerpen beschikbaar gesteld, die je met een groepje studenten (2 personen) gaat bewerken. Er wordt naar gestreeft om projecten in samenwerking met het beroepenveld en of lectoraten uit te voeren.

2 EC: Cursus “Secondaire metabolieten”

2 EC: Training “Fingerprinting van biomassa”

2 EC: Design of experiments

2 EC: Cursus “Aromatische natuurstoffen”

2 EC: Cursus “Structuuropheldering”

2 EC: Binnen de minor is ruimte voor CAA die vakgericht wordt ingevuld.

Ingangseisen

Propedeuse gehaald (uitzonderingen zijn ter bespreking door minorcoördinator). 

Toetsing

Toetsing wordt toegelicht in de minorhandleiding

Literatuur

-